Události roku 2018 v tuzemské justici očima mgr. Pavla Černého, pplk.v.v., prezidenta Ligy Libe

Pavel Černý, bezpečnostní expert, prezident LIGY LIBE
Rozhodně je to nepřijetí tzv. mininovely, tedy urychlené implementace oné zákazové směrnice Evropské komise („Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní“), která by ve jménu „boje proti terorizmu“ bohužel jen zásadně a dlouhodobě poškodila a šikanovala naše bezúhonné občany, tedy české vlastníky legálních soukromých zbraní a která by měla také vliv na bezpečnost naší země vůbec.  Mininovela by rovněž byla jen jakýmsi destabilizujícím provizoriem – neboť v situaci, kdy MV ČR právě namísto dosavadního zákona o zbraních (119/2002) dokončuje 4 nové systémové a promyšleně vytvářené zákony, jejichž dokončení se očekává v květnu 2019, by bylo současné zavádění jakýchkoliv vynucených a naprosto nesmyslných změn nejen mrháním nemalých prostředků z kapes daňových poplatníků, ale i vnášení nebezpečných zmatků do naší současné funkční legislativy a do činnosti odpovědných úřadů, jakožto i do právní nejistoty statisíců našich občanů. Právě v tomto se zúročila naše pětiletá práce coby členů výborů obou petic proti odzbrojení (www.peticezbrane.cz), které dosáhly na stovky tisíc podpisů, staly se jedním z největších protestních hnutí u nás – a před půl rokem gradovaly do vzniklé lidskoprávní platformy LIGA LIBE www.ligalibe.cz. Právě vlivem její usilovné vyjednávací činnosti, spojené se současným tlakem nemalé masy našich občanů, toto vše vedlo k tomu, že naši vrcholní politici  včetně nejvyšších ústavních činitelů díkybohu nesklonili hlavy a řekli své rozhodné „ne“ této direktivě. Naši držitelé zbrojních průkazů tak asi jako jediní v celé Evropě nebudou hloupě a nespravedlivě pozbývat nejen svá práva, ale i soukromé majetky. Za to vše musím poděkovat nejen svým kolegům z Ligy Libe a všem těm kvantům aktivních občanů, co nás v našem boji úžasně podporovali, ale v neposlední řadě i oněm mnoha politikům, včetně ústavních činitelů, kteří se dokázali zasadit o zájmy nemalé části svých voličů.