POZOR, VELICE DŮLEŽITÉ – ZÁVĚRY SENÁTNÍHO PETIČNÍHO VÝBORU K NAŠÍ PETICI

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=92982 .b1{white-space-collapsing:preserve;} .b2{margin: 0.68958336in 0.9840278in 0.7486111in 0.9840278in;} .p1{margin-right:-0.39375in;text-align:center;hyphenate:auto;font-family:Times New Roman;font-size:18pt;} .p2{margin-right:-0.39375in;text-align:center;hyphenate:auto;font-family:Times New Roman;font-size:12pt;} .p3{margin-right:-0.39375in;margin-top:0.16666667in;text-align:center;hyphenate:auto;font-family:Times New Roman;font-size:12pt;} .p4{margin-right:-0.39375in;margin-top:0.125in;text-align:center;hyphenate:auto;font-family:Verdana;font-size:10pt;} .p5{margin-right:-0.39375in;text-align:center;hyphenate:auto;font-family:Verdana;font-size:10pt;} .p6{margin-right:-0.39375in;text-align:center;hyphenate:auto;font-family:Times New…