LIGA LIBE, z.s. je spolek, založený dne 9. června 2018, který vznikl transformací z původní platformy Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU. Tato petice byla započata již v roce 2014.

Spolek se zabývá především zastupováním zájmů českých vlastníků legálních zbraní a bezpečností jako takovou. Jde o největší a nejvýznamnější organizaci tohoto typu v ČR, spolek bývá přirovnáván k americké NRA (největší a nejstarší světová asociace bránící legální držitele zbraní). Jeho prezídium tvoří 4 představitelé – Pavel Černý, Carla Cizova, Bohumil Straka, Jaroslav Pekařík. Do povědomí veřejnosti se spolek dostal díky častému vystupování jeho prezidenta Pavla Černého v médiích, ale zejména a především pak iniciací a úspěšným prosazením zakotvení ústavního práva na obranu i se zbraní v ČR, v jako jediné zemi na světě v novodobé historii. Spolek prosadil kladné přijetí této průlomové legislativy jak v PS PČR, tak ve Vládě ČR, tak v Senátu PČR. V rámci ústavního zakotvení obrany i se zbraní byly spolkem iniciovány 2 petice (jedny z vůbec největších v historii ČR), které nakonec dosáhly nad 204 000 podpisů včetně všech nejvyšších ústavních představitelů. Úsilí za zmíněnou ústavní změnu v ČR vyvrcholilo dne 21. července 2021, kdy Senát ČR návrh finálně schválil. Spolek je dále aktérem evropské protestní nóty proti zákazu olova ve střelivu a rybářských olůvkách, se zatím připojenými 1 800 000 občany (stav k červenci 2021). Název Liga Libe znamená Liga LIdsko-právní BEzpečnostní.

%d blogerům se to líbí: