PREZIDIUM LIGY LIBE

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.:

    • ►Hlavní iniciátor obou petic proti odzbrojení, prezident LIGY LIBE.

►Absolvent FTVS UK, Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, specializace Vojenský obor – zaměření na speciální armádní dovednosti příslušníků zvláštních útvarů AČR.

►Bývalý instruktor Policie ČR – střelba, sebeobrana, taktika (1993 – 2000), lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory Policie ČR (2000-2004), instruktor a metodik OMIV (tvorba modelových situací – specializace taktické aspekty rizikových zákroků, 2004 – 2008).

    • ►Mnohaleté zahraniční působení po celém světě – realizace výcviků instruktorů policejních speciálních jednotek nejen v Evropě, ale i například v Číně, Afganistánu, Kongu, Mexiku, Togu, Indii, Kuwaitu, Vietnamu, Ghaně, Gruzii, Egyptě, aj.

►Jeden z prvních IPSC střelců v ČR, četná vítězství v disciplínách pistol, brokovnice, puška, mnohá medailová umístění v rezortních mistrovstvích PČR a přeborech MP.

►Organizátor specializovaných závodů v střelecko-taktické střelbě (pistol, brokovnice, puška), dlouhodobé působení v roli rozhodčího a trenéra disciplín akční a policejní střelby, intenzivní vedení přípravy některých z nejpřednějších IPSC střelců nejvyšší mezinárodní úrovně.

►Autor mnohých odborných publikací – učebnic a manuálů, zaměřených na oblast výcviku, zbraní a střeliva.

►Odborný publicista v oboru nejen zbraní v časopisech, v denících.

►Zkušební komisař pro Zkoušky odborné způsobilosti v oblasti zbraní a střeliva.

►Myslivec.

►Člen expertní pracovní skupiny MV ČR k nové zbraňové legislativě.

►Člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro zbraňovou legislativu.

►Hovoří plynule anglicky (I. a II. stupeň anglického jazykového kurzu STANAG, MV ČR), dorozumí se rusky.

Více: ZDE

Jaroslav Pekařík:

    • ►Člen petičního výboru petice proti odzbrojení, viceprezident LIGY LIBE.

►Absolvent průmyslových škol – zejména v oboru puškař.

►Po studiu až doposud zaměstnán u druhého největšího českého výrobce zbraní – post 1. vedoucí firemní prodejny zbraní, post 2. zbrojně technický analytik konstrukce a vývoje zbraní, post 3. vedoucí velkoobchodního zastoupení.

►Již cca 12 let,  odborný publicista v oboru zbraně a střelivo, nejčastěji v rámci časopisu Zbraně a náboje.

►Člen klubu vojenské historie, myslivec.

►Celoživotní nadšený sběratel zbraní a sportovní střelec.

►Člen expertní pracovní skupiny MV ČR k nové zbraňové legislativě.

►Hovoří plynule anglicky, dorozumí se německy a rusky.

Bc. Carla Cizova, MBA:

    • ►Člen výkonného teamu petic proti odzbrojení, viceprezident LIGY LIBE.

►Po gymnáziu vystudovala státní  správu a veřejné finance, následně Senior Executive Management na britské Nottingham Trent University, následně evropské právo a předsedování EU na Univerzitě Karlově.

►Přes 20 let,  působí v řízení společností národního i nadnárodního charakteru, dále v projektech krizového managementu, v green field  a brown field projektech.

►Celoživotní, široká činnost v rámci fundraisingu, charity, etc.

►Sportovní střelkyně a sběratelka zbraní, majitelka zbrojního průkazu skupin A, B, C, D, E, budoucí myslivec.

►Člen expertní pracovní skupiny MV ČR k nové zbraňové legislativě.

►Člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro zbraňovou legislativu.

►Hovoří plynule anglicky, německy, rusky, dorozumí se polsky, chorvatsky, latinsky, učí se francouzsky, arabsky.

Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.:

    • ►Člen petičního výboru petice proti odzbrojení, viceprezident LIGY LIBE.

►Po gymnáziu studoval na Vysokém učení technickém (obor mikroelektronika), Bournemouth University v Anglii a na vysoké škole Brugge-Oostende v Belgii, absolvoval státní zkoušku a obdržel titul elektroinženýr, získal doktorát na VUT  a titul Bc. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

►25 let člen Českomoravské myslivecké jednoty, iniciátor platformy „Hospodáři v krajině“ hájící zájmy 600 000 organizovaných myslivců, rybářů, včelařů, lesníků, lesních školkařů, zemědělců, zahrádkářů, sokolníků…

►Předseda správní rady Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF) sdružující 137 organizací z 90 zemí celého světa.

►Střelec a držitel zbrojního průkazu skupin A, B, C, D, E

►Odborný i populární publicista v oboru nejen zbraní, myslivosti, v časopisech, v denících.

►Pravicový politik upřednostňující občanská práva, svobody a osobní odpovědnost před pečovatelskou rolí státu a přehnanými regulacemi a zákazy všeho možného.

►Člen expertní pracovní skupiny MV ČR k nové zbraňové legislativě.

►Člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro zbraňovou legislativu.

►Hovoří plynule anglicky, dorozumí se německy, rusky.

Více: ZDE

TECHNICKÁ PODPORA

Petr Vrána

%d blogerům se to líbí: