Připomínky LIGY LIBE z.s. k: „Návrh vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle zákona o zbraních a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice a provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu)“

Vážení,zde jsou kompletně zpracované veškeré připomínky naší LIGY LIBE k onomu "Návrhu vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti", které se měly…