Prezident Ligy Libe intenzivně pokračuje v historicko-osvětové činnosti týkající se letošního důležitého 80. výročí

Spolu s Jaroslavem Čvančarou...PS: rozřešení k minulému, jméno ulice napoví, ne?  https://www.facebook.com/photo?fbid=4824186587689793&set=a.1142509775857511 Schválně, čemu myslíte, že jsme se dnes zde,…