Vážení,
nyní dopoledne proběhla kromobyčejně důležitá akce. Naše Liga Libe dnes zprostředkovala velmi potřebné, téměř bez přehánění akutní jednáni ohledně OLOVA – a to na Ministerstvu životního prostředí – a to s vůbec za toto nejodpovědnější osobou, tedy s tamním náměstkem a zřejmě i zanedlouho též zde budoucím ministrem Petr Hladík.
Přítomni s námi byli též zástupci organizací, kterých se nejen ony současné (už mimochodem tři týdny platné, dosti nesmyslné a naše koníčky omezující) zákazy olova „na mokřadech“, bezprostředně týkají – jako je Českomoravská myslivecká jednota a @Český střelecký svaz, ale i ti, kteří by pocítili naplno dopady zákazu olova plošných, konečných a definitivních, ke kterým již bohužel Brusel zjevně směruje – tedy vedení rybářských organizací, tj. Český rybářský svaz a Moravský Rybářský Svaz, z.s.
Zazněla tu dnes velká spousta otázek – a též i odpovědí. Zejména spojených s vágními definicemi „mokřadu“ a nemálem praktických příkladů, kde jsou naši občané, střelci a myslivci, ve vyslovené právní nejistotě…
Otázky nyní budou námi ještě formulovány písemným způsobem a ministerstvo na ně následně oficiální formou a závazně odpoví, tedy budeme pak moci toto zprostředkovat a potřebně v tomto pak informovat střeleckou a mysliveckou komunitu, kterých se tyto velmi nepříjemné změny nyní týkají.
Obrovské tímto díky dnes našim kolegům – tj. vedení myslivců, sportovních střelců i rybářů. Za účast na dnešní klíčové akci, jakož i za obrovskou podporu našeho úsilí a boji proti výše zmíněným omezením a zákazům, které se žel bezpochyby dotknou statisíců českých občanů…
PS: a díky též panu (skoro)ministrovi 🙂 za velmi konstruktivní jednání

Leave a Reply

%d bloggers like this: