POZOR! Vážení,

v souvislosti se schůzkou, kterou sjednala cca před měsícem naše Liga Libe na Ministerstvo životního prostředí jsme ve spolupráci s Českomoravská myslivecká jednota dle dohody s ministrem Petr Hladík koncipovali ty neožehavější otázky, na které odpovědi budou bezpochyby zajímat statisíce českých myslivců a střelců, kterých se žel nové zákazy olova „na mokřadech“ týkají a kteří budou tato nová omezení v praxi bezpochyby pociťovat…

Doufejme, že tyto oficiální výklady tohoto ministerstva přispějí k řešení právní nejistoty, která nyní ohledně této věci panuje.

PS: jinak, právě včera dorazily z Bruselu další informace o tom, že se právě nyní již mají zpracovávat konkrétní návrhy na ZÁKAZY OLOVA PLOŠNÉ, VŠEOBECNÉ A DEFINITIVNÍ.

Budeme tedy proto co nejdříve iniciovat další jednání s panem ministrem a jeho za toto odpovědnými úředníky, kteří mají následné projednávání v rámci EU přímo v gesci. A věříme, že ODMÍTAVÉ STANOVISKO těmto nesmyslným, ničím vědecky a odborně neopodstatněným ZÁKAZŮM OLOVA, podpořené v minulosti jak Sněmovnou, Senátem, prezidentem ČR, tak i jejich ministerstvem, bude i nadále tvrdě prosazováno na mezinárodním poli, kde se bude o těchto restrikcích, majících sotva představitelně destruktivní dopady na zájmy, koníčky a hobby milionů lidí v ČR, rozhodovat…

Prostě, jde skutečně o mnoho… Nedáme se, ne?

Leave a Reply

%d