Pro informaci, toto bylo dnes, coby „otevřený dopis“ ohledně nedávných výroků ministra Zaorálka, za LIGA LIBE odesláno vedení ČSSD… Cituji:

Vážené vedení České strany sociálně demokratické,

obdobné dopisy nepíšu, natož politickým stranám, ale stávající situace mě donutila udělat výjimku…
K věci…

Naše lidskoprávní organizace LIGA LIBE léta hájí práva statisíců majitelů legálních zbraní. Bráníme tyto bezúhonné občany, kteří musí být nejen netrestaní a bezúhonní, ale také zdravotně a odborně způsobilí. Podporujeme jejich právo legální zbraně nabývat, držet a nosit. Protože jsou majitelé zbrojních průkazů i průběžně prověřováni, není pražádnou frází, že patří mezi skutečně nejslušnější část veřejnosti, o kterou se vedení státu vždy může opírat.

Před několika dny komunitu střelců a myslivců, kteří se svými rodinami a sympatizanty mimochodem tvoří nemalou voličskou základnu sociální demokracie, rozhořčila slova ministra Lubomíra Zaorálka. Dovolte mi zmíněné zde citovat:
Jsme 6. nejbezpečnější zemí na světě, proto jsem včera hlasoval na vládě proti úpravě listiny základních práv a svobod, která mluví o právu bránit život se zbraní v ruce. Jsem rád, že masový vrah Breivik kdysi v naší zemi nesehnal na černém trhu žádné zbraně pro své teroristické útoky, které spáchal později v Norsku. Nechci, abychom skončili jako v Chicagu, kde bylo nedávno za jeden víkend zastřeleno 36 lidí. Nestojím o to, aby u nás nosili lidé na shromážděních automatické zbraně, jako to někdy vidím v USA. Sdílím původní názor ministryně spravedlnosti Marie Benešové, že podobná úprava Listiny je nadbytečná. Mrzí mě, že tento názor změnila. Já svůj názor držím celou dobu stejný.
(viz: https://www.facebook.com/lubomir.zaoralek/posts/4199250316812652 )

Tento příspěvek se lavinovitě šíří po sociálních sítích v rámci střeleckých a mysliveckých skupin, vyvolává nemalý hněv a hlavně odrazuje Vaše tradiční voliče. Dovolím si ocitovat dvě z reakcí:
„Výborný článek, velmi mi pomohl. Chvilku jsem totiž uvažoval, že v dalších volbách ČSSD podpořím. Ale díky Vám a kolegovi Dienstbierovi jsem naštěstí takovou myšlenku zcela zahnal“
„A proto je ČSSD tam, kde je. Jsem tradiční volič vaší strany, ale už NE. Bude to poprvé, ale není vám pomoci.“

Dovolte mi zde velmi krátký rozbor této doslovné snůšky zavádějících nepravd a až opravdu neuvěřitelně směšných tvrzení, kterými si ministr za Vaši stranu tzv. „uřízl“ neuvěřitelnou ostudu:

1) Zmínka o Breivikovi je absurdní. Jakou spojitost má proboha projednávaný „dodatek“, pojednávající o zbraních LEGÁLNÍCH, s teroristou, který sháněl pro svůj čin zbraň NELEGÁLNÍ? Rozdíl dvou zde zvýrazněných pojmů zde není třeba více rozvádět a vysvětlovat (ale panu ministrovi, asi jak vidno, ano…)

2) Pan ministr nechce abychom „skončili jako v Chicagu“ – to jistě my také ne. Neb právě v tomto místě statisticky s největším počtem zabitých lidí palnou zbraní paradoxně panují NEJPŘÍSNĚJŠÍ ZÁKAZY LEGÁLNÍCH SOUKROMÝCH ZBRANÍ V USA, kde občan může na povolení k nošení zbraně ledy tak zapomenout. Příklad, daný ministrem Zaorálkem dokládá skutečnost, že největší neuvážené restrikce legálních zbraní a obranných prostředků mohou na bezpečnost a míru násilí působit zcela opačně a odzbrojí jen slušné občany, vlastně tedy odzbrojí jen potenciální oběti zločinců a kriminálníků…

3) Dále pan ministr „nestojí o to, aby i u nás nosili lidé na shromážděních automatické zbraně, jako to někdy vidím v USA“. Popravdě, my též ne. A to také v rámci nové klauzule, která bude zavedena do LZPS nenastane, protože ta má jen zakonzervovat a uchovat naše současné bezproblémové zákony. A dle nich je u nás nejen nemožné (stejně tak v USA, což by si měl pan ministr před takovým prohlášením zjistit) automatickou zbraň (tedy střílející „dávkou“) vůbec privátně legálně vlastnit. Ale taktéž je u nás legislativně nyní zapovězeno neskryté nošení zbraní. Stejně tak jejich vnášení na veřejná shromáždění, politické mítinky, apod. Toto vše by se do budoucna též nezměnilo.

4) o zmíněné „nadbytečnosti“ návrhu novely lze diskutovat. To je asi jediné, co v prohlášení ministra Zaorálka není lživé a zavádějící. Na druhou stranu za návrhem na diskutovanou změnu stojí čím dál více politiků napříč celým politickým spektrem. Klíčové je ale především to, že vůle naprosté většiny občanů je více než jasná, a to souhlas s navrhovanou změnou. Přiložené nezávislé ankety velkých masových médií zde v příloze naprosto dokládají tuto vůli.

KAŽDÝ má samozřejmě nárok na vlastní názor na věc. Tedy souhlasit s něčím, anebo naopak nesouhlasit. Bez ohledu na to, zda jde o prostého občana či ministra. Ale ten druhý zde zmíněný má ve svých rukou moc (svěřenou námi prostými občany) o mnohém rozhodovat, ale i obrovskou zodpovědnost (vůči nám prostým občanům). Konat by měl co nejuváženěji, ne dle svého světonázoru či ideologického cítění, ale na základě relevantních informací a co nejlepší znalosti věci. Toto od našich politiků, zvláště těch vrcholných, očekáváme. A ne snad podobný návrat snůšky nesmyslů, bez přehánění hodných porovnání s legendárním projevem Miloše Jakeše v Červeném Hrádku.

Těžko říct, zda šlo od pana Zaorálka skutečně o snahu dále přispět k nyní šířené hysterii ohledně senátního návrhu novely Listiny základních práv a svobod a snahu poškodit tímto často a naprosto neoprávněně mediálně i politicky účelově dehonestovanou střeleckou veřejnost, nebo jen o nedorozumění, které vzniklo z tragické neodbornosti a neinformovanosti vašeho ministra ohledně tématu.

Tento mediální přešlap ministra Zaorálka zapadá žel do linie, kterou drží nemalá část vaší strany v čele s panem senátorem Jiřím Dienstbierem (pozn.: lidé to jednoduše berou tak, že se jeho opětovnou volební nominací ze strany ČSSD do Senátu s jeho činy a názory ztotožňujete) a která ověřeně dlouhodobě odrazuje i tradiční voliče ČSSD z řad statisíců střelců a myslivců. Jejich neochota nadále volit ČSSD se promítá do volebních průzkumů, které signalizují, že se ČSSD pohybuje těsně nad hranicí vstupu do Sněmovny. Mezi českými majiteli legálních soukromých zbraní bylo nemálo lidí, co volilo právě vaši stranu. Ale těch zjevně a ověřeně, právě kvůli všemu popsanému, kvapem ubývá.

Radil bych vedení vaší strany podívat se na komentáře pod zmíněným FB příspěvkem pana ministra i jinde na sociálních sítích, kde se lidé vyjadřují ve stylu „volil jsem tradičně ČSSD – a po tomto již rozhodně nebudu…“ A vyvodit z toho závěry pro následné směřování strany, hlavně pro další výroky a činy jejich představitelů. Bez dostatečné sebereflexe nemusí vaše strana, jedna z vůbec nejstarších u nás, být v příštím volebním období v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, což by s ohledem na potřebnou názorovou politickou pluralitu v naší zemi byla nepochybně škoda.

A pokud je to ze strany ministra Zaorálka jen nějaké dosti fatální nepochopení, a nejde tedy o snahu cíleně škodit českým majitelům zbraní a používat tyto doslovné lži jako podpásové argumenty, je to taktéž na pováženou. Protože český občan a volič se v takovém případě může až hrozit toho, že na podobném základě takovéto snůšky nehorázných nesmyslů může nějaký vrcholný politik, zde dokonce ve funkci ministra, podobně rozhodovat nejen „o zbraních a ústavním právu se s nimi moci bránit“, ale i v jiných kromobyčejně důležitých a pro naši společnost a zemi zásadních případech.

Na závěr bych se zmínil ještě o novele Listiny základních práv a svobod a do ní vložené klauzule „možnosti bránit se se zbraní“, která se nyní k projednávání přesunula ze Senátu do Sněmovny. Nejde pouze o legálních palné zbraně. Což znamená, že se netýká pouze českých majitelů zbrojních průkazů, kterých je u nás více než 300 tisíc. Jelikož z podstaty se pojednává i o sebeobranných prostředcích, které jsou ve státech na západ od nás občanům stále více zakazovány (obranné spreje, paralyzéry, obušky, nože apod.), pomocí kterých se ta „slabší část veřejnosti“ má vůbec šanci nějak bránit. Tedy jde o ženy, dívky, seniory, nemocné či dokonce handicapované. Ona klauzule se v konečném důsledku dotýká milionů lidí v tomto státě. A všichni z nich mají volební právo. Tito lidé si uvědomují jedno. Že zatímco takříkajíc v přímém přenosu vidí, do jakého chaosu a násilí se některé evropské státy propadají, my jsme stále jedním z nejbezpečnějších míst světa. To i díky našim vyrovnaným a funkčním zákonům, které zdejší občané vnímají jako garanci tohoto stavu. A právě proto podobná ústavní klauzule, která zásadně pomáhá zakonzervování a uchování současné situace a dává občanovi možnost spravedlivé a efektivní obrany, má u naprosté většiny lidí (viz opět například ony ankety – i s příslušnými odkazy níže) stále větší a větší podporu.

Jsem si proto jist, že by bylo do budoucna prozíravé, vyjadřovat se a jednat ohledně tohoto tématu, a to nejen pro politiky ČSSD, do budoucna odpovědněji a politicky možná i moudřeji…

Píšu vám toto vše s největší upřímností, nejen jako jeden ze zástupců nemalé části veřejnosti, ale i jako občan této země…
Za prezídium Ligy Libe
Za více než 304 000 českých držitelů ZP
Za více než 210 000 petentů našich petic
Za více než 1 500 000 občanů připojených k naší protestní nótě proti zákazu olova

Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v., v.r.
Prezident občanskoprávní bezpečnostní platformy LIGA LIBE
www.ligalibe.czwww.peticezbrane.cz

2 comments

  1. Opět špičkově sepsané. Obdivuji věcnost a klid. Já bych, po kontaktu s mnoha politiky, na jejich duševní nahotu volil slovník příkřejší. Ono totiž s hloupostí a nevahám použít slovo blbostí, se nedá slušně argumentovat. A takových exotů, se v této levé straně bohužel nachází ve vrcholných patrech spousta, a otravují nám naše životy a ukrajují naše svobody. Věřme, že jen do voleb!

  2. POZOR! Oni nejsou hloupí. Dělají to naschvál ….
    Protože slušní, zákonadbalí občané, kteří jsou schopní postarat se o sebe a o svoji rodinu, nejsou závislí na sociálních dávkách a kteří svoji svobodu dávají najevo mj. držením zbraně, mají také svůj rozum, nenechají se snadno manipulovat a pro většinu politiků současných představují problém. To se netýká jen ČSSD a také se to netýká jen ČR.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: