Datum 19. 3. je klíčový pro ÚSTAVNÍ ZAKOTVENÍ OBRANY SE ZBRANÍ, nastává 2. čtení zákona v Senátu PČR. Naši odpůrci zesíleně a cíleně „krmí“ nejen média (veřejnost) nepravdami. Mezi ně patří i tvrzení, že: „Stejně je české ústavní právo podřízeno právu unijnímu“. NENÍ TOMU TAK.
Tvrzení, že evropské právo má vždy přednost před právem členské země (vč. práva ústavního) NENÍ zakotveno v základních smlouvách EU. Toto tvrzení judikované pouze Soudním dvorem EU, NENÍ plošně akceptováno ústavními soudy členských zemí. Dokonce i ústavní soud největšího členského státu (Německa) přijal rozhodnutí, že evropské právo NEMÁ automatickou přednost před ústavou vlastní země. Tento přístup sdílí i další členské ústavní soudy, včetně brněnského. Co bude mít členský stát v ústavě, je jeho svrchovaným rozhodnutím. A dále, našim národním ústavním zakotvením obrany se zbraní vysíláme důrazný signál, že ČR NENÍ ochotna akceptovat zákazy jdoucí za jistou hranici.


Pokud se nám na ústavní úrovni podaří zakotvit obranu se zbraní, nemůže stát zákonem a ani mezinárodní smlouvou přijmout takovou úpravu, která by ústavně zakotvenou obranu se zbraní znemožnila. Prostě:


ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ ÚSTAVA „AŽ“ NA PRVNÍM MÍSTĚ.
CZECH REPUBLIC AND ITS CONSTITUTION „ONLY“ COMES FIRST.

DNE 19. 3. BUĎTE S NÁMI. NEDEJME SE !

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: