1. Souhlasíte s právem slušného, prověřeného občana, na legální soukromou zbraň, na její nošení a případnou obranu sebe a svých blízkých?

Ano. Nosit a používat zbraň může v ČR může každý člověk s platným zbrojním průkazem, pokud přitom dodržuje pravidla daná zákonem. K tomu, aby průkaz obdržel, musí být náležitě prověřen, a to způsobem, který mi přijde dostatečný a správný.

2. Je dle Vašeho mínění, současná česká platná legislativa v oboru zbraní a střeliva, funkční a přiměřená, popřípadě žádá dle Vás změn a jakých ?

Nevidím žádné zásadní důvody ke změně.

3. Jaký je Váš postoj k tzv. „zákazové“, tedy proti-zbraňové směrnici EU, (tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, dále v textu jen „směrnice“)?

Úpravu této směrnice EU považuji za poněkud problematickou. Chvályhodná je snaha omezit rizika nekontrolovaného pohybu zbraní po EU, na druhé straně myslím příliš omezuje možnost si určité druhy zbraní, doposud legálních, legálním způsobem pořídit. Podle některých europoslanců ovšem hrozila úprava ještě přísnější a výsledná podoba je určitý kompromis ? členské státy mají možnost výjimek. Je otázka, jak bude takový prostor možno reálně využívat.

4. Splní, dle Vašeho soudu, tato směrnice svůj účel – tj. potření terorismu?

Terorismus jistě nebude potřen žádným jednotlivým opatřením, to je úkol pro intenzivní a komplexní program celé unie. Jestli k tomu alespoň přispěje, to ukáže čas. Dobrým pravidlem legislativy EU u důležitých předpisů je jejich ?povinná? revize po určité době ? prověřuje se, nakolik splnily původní účel a za jakou cenu. Tak vznikne přirozený důvod pro případné úpravy. V tomto konkrétním případě ale mnozí uznávají, že ti opravdu aktivní a nebezpeční teroristé si zbraně pořizují spíše na ilegálním trhu a tak se vyhýbají i sebepřísnějším pravidlům.

5. Měla by Česká republika akceptovat a převzít tuto směrnici?

Pokud se nepodařilo najít spojence pro ponechání otevřenějších možností určité druhy zbraní vlastnit, těžko lze učinit něco jiného. Je tu jeden problém ? sice se podařilo prosadit, že současní držitelé nově zakázaných zbraní je mohou držet i nadále, ale nikdo už je nemůže získat nově. Dvojí režim. Nicméně je to pro současné držitele lepší, než kdyby museli zbraně rovnou odevzdat. Tady asi zdravý rozum aspoň částečně zafungoval.

6. Jaký je Váš názor na tzv. „ústavní právo na zbraň“, (tj. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.)?

V minulém volebním období jeho autoři tvrdili, že návrh příliš nesouvisí se směrnicí, nicméně dalo se to tak chápat. Nejsem si jist, že to je správný způsob, jak se unijní úpravě bránit, protože ani ústavní zakotvení ji ?nepřebije?. A použít zbraň například k zabránění teroristickému útoku je možné již dnes. Podle právních odborníků, kterým důvěřuji, na účely, které si od něho sněmovna slibovala, stačí současná legislativa.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: