1. Souhlasíte s právem slušného, prověřeného občana, na legální soukromou zbraň, na její nošení a případnou obranu sebe a svých blízkých?

2. Je dle Vašeho mínění, současná česká platná legislativa v oboru zbraní a střeliva, funkční a přiměřená, popřípadě žádá dle Vás změn a jakých?

3. Jaký je Váš postoj k tzv. „zákazové“, tedy proti-zbraňové směrnici EU, (tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, dále v textu jen „směrnice“) ?

4. Splní, dle Vašeho soudu, tato směrnice svůj účel – tj. potření terorismu ?

5. Měla by Česká republika akceptovat a převzít tuto směrnici?

6. Jaký je Váš názor na tzv. „ústavní právo na zbraň“, (tj. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.) ?

1. Každý občan v zemi, která garantuje svobody a respektuje právní stát, má mít právo nosit zbraň a rozhodnout o jejím použití.

2. Zákon č. 119/2002 Sb. je dostatečný. Česká právní úprava je přísnější, než požaduje evropské právo. Není potřeba žádná významnější změna.

3. Některé dopady revidující směrnice budou významné. Na druhou stranu revidující směrnice nemá vliv na vnitrostátní právní předpisy upravující vydávání zbrojních průkazů, zbrojních licencí, nošení zbraní, lov nebo sportovní střelbu, vydávání povolení pro provozování střelnic apod.

4. Dle dostupných statistik nebylo prokázáno, že teroristické činy jsou páchány legálně drženými zbraněmi. Jen malé procento trestné činnosti je vykonáno legálně drženou zbraní, většinou však jde o selhání jedince. Z toho vyplývá, že další zpřísnění zákona o držení a nabývání zbraní nutně nezabrání teroristickým činům. Naopak, dalším podobným omezením by byla odebrána možnost bránit se těm občanům, kteří vlastní zbraň k sebeobraně.

5. Asi ano, ale bylo by dobré dojednat co nejméně úprav našeho zákona.

6. V ústavě není třeba dělat žádné další úpravy. Ozbrojené složky jako Armáda České republiky a Policie České republiky jsou dostatečně kompetentní pro obranu státu.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: