„ČESKÁ REPUBLIKA I NADÁLE KLIDNÝM A ROZVÁŽNÝM SRDCEM EVROPY. DIVOKÝ ZÁPAD SE NEKONÁ.“ V těchto dnech, je to více než 1 měsíc od nabytí účinnosti ústavního zakotvení obrany i se zbraní. Lži, výmysly, apokalyptické scénáře našich odpůrců se nenaplnily. Nebojím se říci a s jistotou tvrdit, že ani nenaplní.

Ze lživých, letitých tvrzení našich odpůrců cituji jen namátkou:
„Občané budou mít právo střílet lidi jako na Divokém západě.“ (Stav nyní, po ústavním zakotvení: Neděje se).
„Budou vznikat nebezpečné domobrany a extremistické bojůvky, které budou brát zákon do vlastních rukou.“ (Stav nyní, po ústavním zakotvení: Neděje se).
„Lidé se budou neúměrně ozbrojovat.“ (Stav nyní, po ústavním zakotvení: Neděje se).
„Stát rezignuje na ochranu obyvatel, pro zajištění bezpečnosti máme policii, kterou si platíme.“ (Stav nyní, po ústavním zakotvení: Neděje se). Atd. atd. atd.

Také i další, až notorický argument našich odpůrců, cituji „Unijní právo je více a je nadřazeno nad Ústavu“ nadále rezolutně a tvrdě odmítáme. Naše ústavní zákony jsou víc než evropské směrnice. Pochybnou tezi o nadřazenosti evropského práva prosazuje Soudní dvůr EU a EK, ale bez opory ve smlouvách o EU. Vztah práva EU k právu ČR je určen Ústavou ČR. Uznáváme-li suverenitu státu, nemá evropské právo přednost před Ústavou. Naše Ústava přímo definuje republiku jako svrchovaný, suverénní stát. Naše Ústava nenadřazuje evropské právo nad ústavní zákony. Všechny ústavní zákony ČR platí na území ČR a musí se aplikovat, byť nastane jejich rozpor s právem EU. Ústava suverénního státu nemůže být podrobena jiné moci. Evropská nařízení a směrnice mají přednost jen před obyčejnými zákony. Nemají přednost před ústavními zákony. Přednost Ústavy před evropským právem deklaroval náš Ústavní soud. V nálezu, který se týkal Lisabonské smlouvy, v roce 2008 uvedl: V případě jasného konfliktu mezi domácí Ústavou a evropským právem, který nelze zhojit žádnou rozumnou interpretací, musí mít ústavní pořádek ČR, zejména jeho materiální ohnisko, přednost. Náš Ústavní soud se ostře postavil proti Soudnímu dvoru EU a jeho snaze nadřazovat své rozhodování nad naše ústavní předpisy v roce 2012, kdy Ústavní soud označil jednání Soudního dvora EU za „exces unijního orgánu“ a obvinil jej z toho, že nerespektuje evropské dějiny. Naše Ústava se před bruselskými směrnicemi sklonit nemusí. Nemusí a nebude!

Důvodem pro ústavní zakotvení obrany i se zbraní bylo „jen a pouze“ úsilí o zakonzervování, o jisté „zabetonování“ špičkových zbraňových poměrů u nás. Rozhodně nebylo cílem jakékoli rozvolňování, jak lhali a celá léta cíleně podsouvali veřejnosti i médiím naši odpůrci. V naší zemi je na cca 1 milion legálních zbraní, mezi cca 307 tisíci držiteli zbrojního průkazu. Při tomto opravdu nemalém počtu zbraní, při faktu že je denně můžeme nosit a mnoho z nás i nosí, pokud bychom my, tj. legální držitelé, byli problém, již se to dávno ví (!).

Na závěr, vzkaz pro naše odpůrce:
„Lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější. Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.“
„Lež je špatným příspěvkem k řešení problémů. Erich von Däniken, švýcarský spisovatel.“ „Lež, stejně jako olej, plave na povrchu pravdy. Henryk Sienkiewicz, polský novinář, nositel Nobelovy ceny.“ „V komunitě, která není schopna odhalit lež, nemůže existovat svoboda. Walter Lippmann, americký novinář.“
www.ligalibe.czwww.peticezbrane.cz

1 comment

  1. Velmi správně ! Tím že se nenecháme zbavit práva na zbraň,tím bráníme celou naši státnost ! LIGALIBE nás učí,jak skrze práva na zbraň hájit právo na vlast !

Leave a Reply

%d