Byli jsme osloveni k napsání úvodníku do posledního čísla Světa myslivosti…

Pro Ligu Libe velká čest…

Leave a Reply