„BEZPEČNOST JE JEN JEDNA.“ Až nyní po letech, opravdu zcela premiérově, zveřejňujeme tuto kompletní, unikátní petiční listinu. Přelomovou petiční listinu, kterou se s pravděpodobností hraničí s jistotou 100%, podařilo na celém světě realizovat jen v naší zemi. Pouze v naší vlasti se prezident, jeho choť, premiér, předseda Sněmovny ČR, předseda Senátu ČR současný i předchozí, odhodlaně postavili v jednom šiku jako jeden muž, a to na výzvu naší Ligy Libe, za práva českých legálních majitelů zbraní. Dva z nich jsou dokonce sami držiteli zbrojního průkazu.

Postavili se konkrétně proti paskvilní unijní odzbrojovací směrnici, proti zákazu olova, za ústavní právo na zbraň – toto vše pokrývá naše petice, kterou veškeří výše uvedení signovali. Nikde na světě se nestalo, aby jakoukoli občanskou petici podepsali veškeří nejvyšší ústavní činitelé země. Na světě je více než 200 států a náš jediný, naše Česká republika, dokázala to, aby největší občanský odpor historie země přesvědčil všechny nejvyšší ústavní činitele k podpoře a k signaci petice.

Mimo jiné to pevně ukazuje na fakt, že BEZPEČNOST JE JEN JEDNA. Není pravicová, není levicová, je apolitická, je jen jedna. V otázce bezpečnosti musí a jdou stranou případné (ne)sympatie mezi jednotlivými politiky a případné (ne)sympatie voličů k politikům. BEZPEČNOST JE SKUTEČNĚ JEN JEDNA. Jen jedna a navíc položená na vůdčích příčkách Maslowovy pyramidy potřeb.

„…Moje teze zněla: Když mě někdo napadne, aby mě zabil, budu se bránit, a nebude-li jiné pomoci, zabiju násilníka; když už jeden ze dvou má být zabit, ať je zabit ten, kdo má zlý úmysl. T. G. Masaryk, 1. prezident Československa, prezident Osvoboditel…“ Jsme hrdí, že žijeme v zemi, kde odkaz této osobnosti nadále pevně rezonuje, je zastáván, je ctěn a respektován napříč celou vrcholnou politickou scénou.

Nedejme se nadále. Nebojme se bránit! Čekají nás další výzvy (nadále boj za olovo, branně-bezpečnostní rezervy státu, atd.). Výzvy, v kterých za nás/vás/naši republiku/její budoucnost svedeme opět odhodlaně boj, vědomi si pevně dvou faktů:
„…Nobody loves the warrior until the enemy is at the gate, Nikdo nemiluje válečníka, dokud nepřítel nestojí u brány…“,
„…Si vis pacem para bellum, Chceš-li mír, chystej se na válku, Flavius Vegetius Renatus, De Re Militari, Kniha třetí…“.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: