Vážení,
zde (viz níže odkaz) jsme v souvislosti s novým „dodatkovým“ (či „vyjímajícím“) zákonem právě rozjeli novou, přidruženou stránku. Ta má sloužit coby informativní především pro všechny ty, kteří se nyní budou chtít zapojit – a to ať jako jednotlivec, nebo i jako ten, kdo podobné státem garantované a podporované výcviky bude nyní nabízet.
Jsme přesvědčeni, že nejen vzhledem k událostem a vývoji ve světě, je nejvyšší čas podobné branně bezpečnostní zálohy začít usilovně budovat. Protože nevyužít potenciál více než 300 tisíc českých majitelů zbrojních průkazů, tedy osob nejen průběžně prověřovaných, spolehlivých i zdravotně způsobilých, by bylo doslova luxusem – anebo spíše velkou chybou. K tomu totiž připočtěme, že jde již z podstaty o skutečně obrovskou skupinu lidí se základním střeleckým výcvikem – který by se nyní (jakož i jiné, další „branné dovednosti“) měl v rámci nového systému, co se týče potřebných dovedností, jen zvyšovat.
Je to prostě obrovská šance pro nás všechny i naši zemi – tedy vybudovat včas co nejvíce funkční systém, obdobný například tomu ve Švýcarsku či Finsku, kde na něm mají postaven základ obrany své vlasti.
U nás by to bylo posunuto ještě dále o to, že na rozdíl od zmíněných zemí, kde obranné za podobným účelem zbraně jen DRŽÍ (tedy cvičí s nimi potřebné dovednosti a na místo výcviku je převážejí), v České republice velká většina majitelů zbrojních průkazů své zbraně NOSÍ. Což oproti Švýcarsku i Finsku dává šanci nejen zvýšení bezpečnosti možností zásahu ozbrojeného civilisty tam, kde ještě není na místě policie, ale i eventuálnímu nezbytnému posílení policie a dalších bezpečnostních složek v extrémní, skutečně mimořádné situaci, kdy by byly státní složky rychle vyčerpány – a takových scénářů může bohužel nastat do budoucna nemálo.
Stranou nestojí ale nemalé výhody, které z tohoto plynou pro naše majitele zbrojních průkazů – ať již materiální podpora státu, daná nyní zákonem (bezplatná možnost střeliva či využívání střelnic patřících státu), anebo ochrana před případnými dalšími tlaky na omezování legálních soukromých zbraní, ať již vnějších či vnitřních.
Prostě znovu, je to nemalá šance. Pro nás i naši zemi. Možnost, kterou v jiných zemích rozhodně nemají. Je jen na nás, zda jí využijeme…
Pojďme do toho! Staňme/staňte se branně bezpečnostní zálohou našeho státu!
https://www.facebook.com/Brann%C4%9B-bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD-rezervy-st%C3%A1tu-104153185309161

https://www.facebook.com/Brann%C4%9B-bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD-rezervy-st%C3%A1tu-104153185309161/

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: