Přátelé, podporovatelé, petenti, spolubojovníci. Pro nás veškeré, je toto převzácný, unikátní a průlomový dokument. (Na fotu níže je zachycen v nynějším průběhu, ve své zcela závěrečné podpisové cestě). Převratný dokument (a zejména jedna jediná věta v něm), za nímž je na 1 460 dní (cca 4 roky) neskutečně tvrdé práce naší Ligy Libe, práce v režimu 24/7 – 24 hodin 7 dní v týdnu.

Průlomový dokument země, která si jako jediná na světě v novodobé historii zakotvila ústavní obranu i se zbraní.

Unikátní dokument, o kterém nyní masivně píší země celého světa a zároveň nám vysílají slova díků, obdivu, „pozitivně myšlené závisti“.

Dokument, který v naší vlasti „zabetonuje“ špičkovou zbraňovou legislativu, a který nám bude beranidlem proti již nikdy nekončícím celosvětovým odzbrojovacím trendům.

Dokument, za nímž je na 204 000 petentů včetně zcela všech ústavních činitelů země.

Dokument, který byl od samého úvodu iniciován a po celé roky svého běhu „hnán“ největším historickým občanským odporem země.

Dokument, jímž plníme krásný závazek ke všem těm, jež za naši zemi položili životy, a zároveň ke všem těm, kteří o naši republiku budou pečovat po nás – ke generacím po nás …

Může jít o obrázek text, kde se píše ÚSTAVNI ZÁKON ze dne 21. července 2021. kterym se măni Listina základnich práv svobod, ve znšni ústavního zákona さ. 162/1998 Sb. Parlament se usnesl na tomto ústavnim zákonè České republiky: ČI.I ël. Listiny základnich práv a svobod, vyhlašené usnesenim predsednictva České národni rady 2/1993 Sb. jako součást ústavniho porádku Ceské republiky, se na konci odstavce4 doplnuje vẽta „,Právo bránit život svúj či život jiného človeka zbrani je zaručeno za podminek, které stanovi zákon." ČI.II Účinnost Tento ústavni zákon nabyvá účinnosti prvnim dnem druhého kalendárního mésice následujícíhopo dni jeho vyhlášeni. predseda Poslanecké snemovny TUO prezident republiky LEGAL GUNS predseda vlády

Vzkaz za celé prezídium naší Ligy Libe: Oněch výše uvedených cca 1 460 dní „stálo za to“, a jakkoli nyní míříme k dalším a dalším milníkům, tento konkrétní ústavní milník je zatímní největší stopou a kolejí zanechanou Ligou Libe v dějinách České republiky … „Jsme Češi. Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ … www.ligalibe.czwww.peticezbrane.cz

1 comment

  1. no a nevidíte v tom něco co tam ve skutečnosti není? Právo bránit se zbraní přece nemají všichni občané,ale jen ti,kterým je dovoleno mít zbraň.A to jsou ti stejní,kterým bylo i dříve dovoleno bránit se zbraní.Takže aby bylo možné říct,že všichnui občané mají právo se bránit zbraní,pak je třeba aby všichni občané měli právo mít zbraň.A takové právo tu není.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: