NAPROSTO FANTASTICKÝ ÚSPĚCH!!! Všem odpůrcům kulturního dědictví myslivosti navzdory

Sněmovna právě zrušila myslivci nenáviděný paskvilní „kůrovcový“ přílepek!

A co víc, dnes jsme také definitivně zachránili před zákazem a odstraněním muflona, kamzíka, ale i ořech, kaštan, akát, pstruha duhového aj. hospodářsky významné nepůvodní druhy, a zabránili jsme s kolegy hospodáři v krajině vzniku tzv. černého „seznamu smrti“ invazních nepůvodních druhů!

Je to pro nás skvělý úspěch, za který děkujeme všem těm moudrým zákonodárcům, kteří zvedli ruku pro zrušení tohoto drahého nedomyšleného přílepku prolobovaného za našimi zády Hnutím Duha v r. 2019. Jen pro připomenutí, kdyby se přílepek nezrušil, tak po dvouleté přechodné lhůtě, která běží od podzimu r. 2019, by přílepku už od listopadu tohoto roku naběhnula účinnost, takže by začali do honiteb chodit nikomu neodpovědní „akreditovaní znalci“ (nezřídka z řad tzv. „ochranářů“), a za velké peníze by začali dělat posudky. Prostě by začali bez jakékoliv odpovědnosti určovat kolik, kde a co se má střílet. A kdyby se vám posudek nelíbil, např. že by byl stanoven nereálně vysoký plán lovu, tak byste měli smůlu. Sice byste se mohli na svoje náklady odvolat, ale až po třech letech, a mezitím by váš spolek mohl klidě i zkrachoval. Prostě po zrušení přílepku si teď konečně mohou oddychnout jak myslivecké spolky, tak obce se svými napatými rozpočty, tak i úředníci na úseku myslivosti, kteří sami byli z tohoto paskvilu bezradní, protože měli děs, že se jim dle požadavku přílepku na evidenci markantů budou na úřadech kupit hromady zahnívajících – barbarsky uřezaných slechů/uší zvěře.

Na závěr děkuji všem vám kolegům myslivcům, kteří reagovali na moje dřívější výzvy, zvednuli se židlí, či sestoupili z posedu, a odborně oslovili poslance, aby přílepek zrušili v rámci třetího závěrečného čtení tzv. invazní novely zákona o myslivosti. Je to společný skvělý výsledek nás všech.

V neposlední řadě moc musím také poděkovat svému skvělému týmu, který se mnou věnoval stovky hodin svého času, který se mnou potil krev a slzy, abychom to vše odborně vyargumentovali a ukázali poslancům na závažné chyby obsažené v tomto „vyvlastňovacím“ přílepku, jmenovitě děkuji dvěma velmi zkušeným kolegům Petrovi Zvolánkovi a Kamilovi Zahradníkovi, bez kterých by se přílepek nepodařilo „odstřelit“, dále velmi děkuji ostatním „bojovníkům“ proti přílepku, panu šéfredaktorovi Jiřímu Kasinovi, Vendovi Vomáčkovi, Luboši Hajnému, Marcele Medkové, Miloši Fischerovi, Romanu Provazníkovi, Pavlovi Černému, Carle Cizové, a mnohým aktivním myslivcům z OMSů a regionů jako např. Zdenkovi Glauderovi, Ivanu Hochovi a všem dalším nejmenovaným, kteří každý svojí trochou přispěli do mlýna ve prospěch tohoto úspěchu.

Jste všichni skvělí!

Je vidět, že SPOLU toho ještě hodně dokážeme, že nakonec dovedeme „poskládat mozaiku z kamenů a kamínků“ ve prospěch zachování našeho tisíciletého národního kulturního dědictví myslivosti

Váš Bohouš Straka s týmem „pro zachování příznivé myslivecké legislativy“

Váš Bohouš Straka s týmem „pro zachování příznivé myslivecké legislativy“

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: