P a r l a m e n t   Č e s k é   r e p u b l i k y

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2021

8. volební období

205

USNESENÍ

výboru pro bezpečnost

z 51. schůze uskutečněné dne 18. března 2021

k senátnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

(sněmovní tisk 895)

            Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení zástupce předkladatele senátora JUDr. Ing. Zdeňka Hraby, Ph.D., po zpravodajské zprávě přednesené místopředsedou výboru MUDr. Jiřím Maškem a po obecné a podrobné rozpravě

I.  d o p o r u č u j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem tohoto ústavního zákona vyslovila  s o u h l a s.  

II.  p o v ě ř u j e   předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III.  z m o c ň u j e   zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  MUDr. Milan  B r á z d i l, v.r.

ověřovatel výboru pro bezpečnost

 MUDr. Jiří  M a š e k, v.r.

zpravodaj výboru pro bezpečnost

Radek  K o t e n, v.r.

předseda výboru pro bezpečnost

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: