Vážení, protože jsme jako LIGA vždy přispívali hojně do veřejných konzultací EK/ECHA, byť víme, že jsou fraškoidní, tak jsme dostali „exklusivně“ od ECHA následující dopis, kterým nás upozorňují, že začíná tzv. veřejná konzultace k plošnému zákazu olova i mimo mokřady. Odpovídací lhůtu stanovili „velkoryse“ na 6 měsíců, tzn. termín odevzdání podnětů a vědeckých důkazů je 24. 9. 2021 resp. dřívější termín je 5. 5. 2021. Zatím se tedy neunáhlujte, a zatím jim neposílejte jednořádkové odpovědi typu „jsem proti zákazu olova“, a už vůbec ne „fu*k you“ apod. V blízké době vám přineseme rady a návody, jaký typ odpovědí posílat.
V principu jsou totiž dva typy veřejných konzultací:
1) odborné – ty které dělají agentury EK např. i chemická agentura ECHA. Zde odpovědět může každý jednotlivec, spolek či firma, ale berou se do úvahy jen odpovědi s nějakými odbornými argumenty a s odbornými podklady, vědeckými studiemi apod. Očekávají tedy delší fundovanější vícestránkové odpovědi. A to je případ, o kterém se nyní bavíme.
2) masové „lidové“ ankety – ty které dělá přímo EK, kde se to bere spíše na počet lidí, kteří jsou PRO versus PROTI. Tuto „hlasovací“ anketu bude dělat ještě přímo EK asi za rok či rok a půl, až ECHA právě dodá EK odborné alibi, které sice EK nepotřebuje, v rámci hry na demokratické transparentní rozhodování, se tímto bude jakoby zaštiťovat.
V kostce to tedy znamená: teď je to ta tzv. odborná konzultace, kde úplně nejde o to, aby sto tisíc lidi napsalo „nesouhlasím s tím“ (i když i toto je lepší jak nic), ale v tomto případě bude mít větší, byť hypotetickou váhu, když odpovíte jako jednotlivci či za firmy a spolky ve formě odbornějšího „elaborátu“.
A zde je pro informaci google překlad dopisu od ECHA adresovaný naší Liga Libe:
Rádi bychom vás informovali, že byla zahájena konzultace s třetí stranou ohledně návrhu omezení podle přílohy XV týkajícího se střelby a rybolovu a bude trvat 6 měsíců (do 24. 9. 21). Možná se budete chtít zúčastnit konzultace s třetí stranou zde: https://echa.europa.eu/restric…/-/substance-rev/27801/term a předložit informace týkající se návrhu omezení. Informace je třeba zaslat pomocí speciálního webového formuláře, který je k dispozici na výše uvedeném odkazu. Zpráva o omezení poskytuje základní informace a odůvodnění navrhovaného omezení, včetně popisu identifikovaných rizik, informací o alternativách, účinnosti omezení při snižování rizik a nákladů a přínosů navrhovaného omezení. Podrobnosti o typu informací požadovaných během konzultace s třetí stranou, jakož i o účelu, cílech a procesu jsou k dispozici v pokynech ke konzultaci: https://echa.europa.eu/…/restriction_consultation… Zvláštní webinář o tomto návrhu omezení se bude konat 15. dubna 2021. Další informace o této události budou k dispozici na webových stránkách agentury ECHA na adrese https://echa.europa.eu/.
S pozdravem
Mr Daniele Pennese
Administrative Assistant
Risk Management Unit
European Chemicals Agency
P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: