Nedáme se!
Úředníci EK sprostě lhali, a ještě nás drze obviňovali z fám a hoaxů, když jsme na to předvídavě upozorňovali…
https://echa.europa.eu/…/towards-sustainable-outdoor…
Chemická agentura Evropské komise ECHA dnes zveřejnila dosud utajovaný návrh na totální plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek i MIMO mokřady (tj. včetně střeliva do pistolí, pušek, malorážek a diabolek do vzduchovek). V rámci klasického krájení salámu byl napřed již před 2 týdny zveřejněn schválený zákaz olova „na mokřadech“ černé na bílém v úředním věstníku EU. Takže, abyste se v tom vyznali od 15. února platí zákaz olověných broků „na mokřadech“, tedy v době tajícího sněhu nebo deště prakticky všude, i v okolí 100 od každé kaluže. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN
Přechodná lhůta tohoto je 2 roky.
Plošný zákaz všeho i mimo mokřady je návrh, proti kterému budeme asi celý další rok bojovat stejně ostře jako proti zákazům na mokřadech minulý rok. Pokud zdravý rozum nevyhraje, tak totální plošný zákaz dospěje ke schválení asi v r. 2022 a bude účinný zřejmě od r. 2024. My však budeme dělat vše proti tomu!

Již nyní se horlivě vymýšlíme, jak oponovat vylhanému paskvilnímu návrhu EK/ECHA.

Když dosud od pasu stříleli čísla, tak ještě včera tvrdili nepodloženě, že zahyne ročně milion ptáků na otravu olovem. Nyní hrají na city, a tvrdí, že je ohroženo už 127 milionů ptáků a milion dětí. Co to je za „vědecký“ argument, který se více jak stonásobně liší ze dne na den?

Vzhledem k rozsahu v rámci rychlosti informovanosti Vám níže poskytujeme zatím aspoň (nepřesný) strojový Google překlad:

Kupředu k udržitelnému venkovnímu střílení a rybolovu – agentura ECHA navrhuje omezení používání olova

ECHA / NR / 21/07

Evropská agentura pro chemické látky předkládá návrh na další celoevropská omezení týkající se používání olova ve střelivu pro lov a venkovní sportovní střelbu, jakož i při rybolovu. Cílem návrhu je řešit rizika olova v těchto činnostech na ochranu lidí, divoké zvěře a životního prostředí.

Helsinky, 3. února 2021 – Na žádost Evropské komise vyhodnotila agentura ECHA zdravotní a environmentální rizika, která představuje používání olověných střel pro lov a venkovní sportovní střelbu, jakož i olova používaného v rybářských platinách a návnadách.

Agentura dospěla k závěru, že celoevropské omezení bude oprávněné. Agentura ECHA odhaduje, že nejméně 127 milionů ptáků je každoročně ohroženo otravou olovem. Občané jsou navíc vystaveni olovu, například prostřednictvím hry lovené olověnou municí nebo při výrobě olověné munice, rybářských platin nebo návnad doma. Vystavení působení olova je zvláště škodlivé pro neurologický vývoj dětí. Asi milion dětí je zranitelných vůči toxickým účinkům olova v důsledku konzumace masa ze zvěřiny.

Návrh hodnotí různé možnosti řízení rizik a určuje preferovanou možnost řešení rizik. Popisuje dopady těchto opatření na lidské zdraví a životní prostředí i celkové náklady pro společnost. Jednoduše řečeno, návrh agentury ECHA je následující:

1. Olovo prodávané a používané při lovu, sportovní střelbě a jiné venkovní střelbě:

zákaz prodeje a používání výstřelu z olova (s pětiletým přechodným obdobím). Jelikož současná olympijská pravidla specifikují použití olověného střeliva pro určité disciplíny, agentura ECHA také zvážila volitelnou výjimku pro použití olověného výstřelu pro sportovní střelbu pouze za přísných podmínek, tj. Při minimálním úniku do životního prostředí.
zákaz používání olova v kulkách a jiných projektilech (malý kalibr: pětiletý; velký kalibr: 18měsíční přechodná období). Odchylky pro další používání při minimalizaci úniků do životního prostředí, tj. Pokud jsou sportovní střelnice vybaveny pastí na kulky.

2. Olovo prodávané a používané při rybolovu:

zákaz prodeje a používání olověných zátěží a návnad (s přechodnými obdobími v závislosti na hmotnosti: ≤ 50 g tři roky;> 50 g pět let)
okamžitý zákaz používání olověných platin, pokud je platina úmyslně spuštěna do vody (techniky vypouštění olova).

Vojenské použití olověného střeliva spolu s dalšími necivilními způsoby použití olověného střeliva, například ze strany policie, bezpečnostních a celních sil, jsou mimo rozsah vyšetřování. Vyloučeno je také vnitřní použití olověného střeliva.

Pokud bude toto omezení přijato, sníží se během 20 let emise olova do životního prostředí přibližně o 1,7 milionu tun. Navrhované omezení by navíc chránilo děti domácností, které velmi často jedí zvěřinové maso. Předpokládá se například, že postupným ukončováním používání olova ve střelách velkého kalibru a střelných zbraní by se mohlo zabránit ztrátě IQ až u 7 000 dětí ročně. Celkové náklady na omezení pro společnost se pohybují od 260 milionů do 10,5 miliardy EUR po dobu 20 let v závislosti na dotčeném odvětví a typu uloženého omezení.

Návrh je založen na informacích, které měla agentura ECHA k dispozici v době přípravy, a lze jej aktualizovat, pokud vyjdou najevo informace odůvodňující změny. Všechny zúčastněné strany mají možnost předložit své argumenty podložené důkazy během šestiměsíční konzultace, která má začít 24. března. Agentura ECHA plánuje uspořádat online informační relaci, která vysvětlí proces omezení a pomůže zúčastněným stranám účastnit se konzultací.
Další kroky

Vědecké výbory agentury ECHA pro hodnocení rizik a socioekonomickou analýzu vyhodnotí silné a slabé stránky návrhu agentury ECHA. Při svém hodnocení zohlední vědecké důkazy získané během konzultací. Stanoviska obou výborů se očekávají do poloviny roku 2022.

Evropská komise spolu s 27 členskými státy EU přijme rozhodnutí o omezení a jeho podmínkách – na základě návrhu agentury ECHA a stanoviska výborů.

Pozadí

Návrh agentury ECHA na další omezení používání olova navazuje na dřívější návrh týkající se olova ve střelných zbraních pro lov a sportovní střelbu v mokřadech nebo v jejich okolí. Evropská komise přijala toto omezení na základě nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) dne 25. ledna 2021. Bude platit ve všech zemích EU od 15. února 2023.

5 comments

  1. Pokud jde o nebezpečí ztráty IQ,tak mám dojem že jak v EK tak v ECHA olovo, přinejmenším pravidelně snídají.

    1. No to jsou ale frajeři!!! A očividně těžknou nejdřív od hlav! Už se nemůžu dočkat co nám zakážou příště. Šmejdi!!!

Napsat komentář

%d