Ze starostí úředníků o naše bezpečí začínáme mít vážný pocit nebezpečí: generální advokátka navrhnula Soudu EU, aby žalobu ČR na „odzbrojovací směrnici“ zamítl v plném rozsahu. Vyjádření za petice proti odzbrojení reprezentující 200 000 petentů.

Ze starostí úředníků o naše bezpečí začínáme mít vážný pocit nebezpečí, neb generální advokátka dnes navrhnula Soudnímu dvoru EU, aby žalobu ČR na neplatnost „odzbrojovací směrnice“ zamítnul v plném rozsahu s argumentem, že „Unijní právní předpis má za cíl zajištění volného pohybu palných zbraní, přičemž současně řádně zohledňuje zvýšené obavy o veřejnou bezpečnost související s obchodováním tohoto zboží.“

Generální advokátka asi musela mít obě oči zavřené, když psala své odůvodnění, a když neviděla jasné porušení některých principů práva EU.

Směrnice u nás dopadne na stovky tisíc zbraní registrovaných na ZP i volně prodejných zbraní, které se dosud neregistrovaly (znehodnocené zbraně, historické repliky, „plynovky“…). Proto jsou držitelé zbraní a myslivci jsou z dnešního stanoviska advokátky rozladění, přičemž zároveň víme, že stanovisko advokátky není pro soud závazné. Ve většině případů soud se stanoviskem při závěrečném rozhodnutí souzní. Předpokládá se, že velký 15-členný senát soudu v Lucemburku rozhodne definitivně někdy na podzim. Dříve soud rozhodoval cca z 90% v souladu se stanoviskem generálního advokáta, nyní v posledních letech je to údajně jen asi z 60%, takže stále ještě věříme, že soud se rozhodne alespoň některé ze 4 žalobních důvodů uznat.

Stále jsou otevřeny všechny 3 možnosti, pro které se velký senát soudu může rozhodnout:

a) zrušení celé směrnice

b) zrušení jejich nejproblematičtějších částí

c) zamítnutí žaloby, a ponechání směrnice tak, jak ji schválila Evropská komise s Europarlamentem a Radou EU

Žalobní důvody a hlavní argumenty ČR vychází z porušení 4 zásad EU:

– porušení zásady svěření pravomocí

– porušení zásady proporcionality

– porušení zásady právní jistoty

– porušení zásady zákazu diskriminace

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62017CN0482:CS:HTML

Věcné shrnutí žaloby je zde: www.mvcr.cz/clanek/cesko-podalo-k-soudnimu-dvoru-eu-zalobu-na-neplatnost-smernice-o-kontrole-zbrani.aspx

Nezávislosti a důvěryhodnosti soudního řízení jistě neprospívá ani blamáž Evropského soudu, které jsme byli svědky před 2 týdny, když původní termín jednání soudu a vynesení stanoviska generální advokátky Eleanor Sharpstonové 28. 3. 2019 (den před brexitem) bylo na poslední chvíli v tichosti zrušeno, a posunuto na 11. 4. 2019 (opět „náhodou“ den před brexitem). Copak se má nezávislý soud politicky řídit datem brexitu jen kvůli tomu, že advokátka je Britka a „potřebovala stihnout“ datum brexitu?

Před 3 týdny jsme Vás přímo z místa v Lucemburku informovali o „souboji Davida s Goliášem“, kdy poprvé v historii šla Česká republika do přímého soudního střetu s Evropskou unií, kdy proběhla velmi ostrá čtyřhodinová právnická bitva, a již dnes vidíme, kam to směřuje.

A zde je dosud nejucelenější reportáž, ve které popisujeme průběh soudního procesu 5. března 2019 včetně těch největších výrokových perel ze soudní síně:

http://myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Poprve-v-historii-se-CR-soudila-s-EU-za-nas-mysli

Jedním z nejzásadnějších pochybení EU v průběhu legislativního procesu je, že Evropská komise dosud nezpracovala tzv. analýzu dopadů směrnice. Přestože přehled dopadů mnozí europoslanci i národní státy opakovaně požadovali, EK dělá „mrtvého brouka“. Nemůže se tedy vůbec vědět, zda je směrnice přiměřená a efektivní vzhledem k cílům zákonodárce.

Považujeme tedy za relevantní analýzu našeho Ministerstva vnitra ČR, která hovoří o dopadech na desítky až statisíce zbraní v závislosti na kategorii:

www.mvcr.cz/clanek/prehled-moznych-dopadu-revize-evropske-smernice-o-zbranich.aspx

Dopady na držitele zbraní budou následující:

Zkrátí se doba platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let

NOVĚ BUDOU ZAKÁZÁNY

    některé poloautomatické zbraně

        poloautomatické zbraně upravené z původně automatických (typicky v ČR velmi populární poloautomatické verze Sa vz. 58)

        poloautomatické zbraně umožňující bez nového nabití vystřelení

            více než 21 ran (nábojů) v případě krátkých zbraní

            více než 11 ran (nábojů) v případě dlouhých zbraní

        poloautomatické zbraně se sklopnou nebo teleskopickou pažbou (opěrou), pokud jsou kratší než 60 cm

    zásobníky s kapacitou nad 20 nábojů, resp. 10 nábojů (jejich „nelegálnímu“ držiteli má být povinně odňat zbrojní průkaz).

NOVĚ SE BUDOU MUSET REGISTROVAT

    poplašné a signální zbraně

    znehodnocené zbraně

    reprodukce historických zbraní, pokud jde o jedno- a dvouranové tzv. předovky.

EK bude chtít směrnici průběžně revidovat a doplňovat, a není nejmenších pochyb o tom, že časem se objeví snaha zakázat všechny samonabíjecí zbraně a ještě více regulovat legální držitele zbraní místo opravdového boje proti terorismu.

Již při prvním slyšení 5. 3. 2019 jsme na tomto nejvyšším Evropském soudu čekali faktické argumenty a citace právních norem, nikoliv úroveň neodborné debaty opírající se o bulvární titulky některých českých médií, kterou tady předvedly tři právničky najaté Evropskou komisí, Europarlamentem a Radou EU, aby bojovaly proti své zemi.

Směrnice je úřednický paskvil spíchnutý horkou jehlou během pouhých pěti dnů po útocích v Paříži
Není divu, že Francie je vedlejším účastníkem řízení, a přispěchala k obhajobě směrnice na pomoc. Není od věci připomenout, že právě na nátlak Francie Evropská komise spíchnula horkou jehlou a předložila tento úřednický paskvil jen 5 dnů po útoku v Paříži v listopadu 2015, přestože se jedná o technicky a právně velmi složitou právní normu. Indikátorem ukazujícím mimořádně nekvalitní práci úředníků Evropské komise byl kromě jiného nevídaně vysoký počet více než 1000 pozměňovacích návrhů, které tato směrnice vygenerovala během následného projednávání v Europarlamentu.
 
Údajná „směrnice proti terorismu“ ve skutečnosti teroristům nahrává k jejich útokům
Směrnice se licoměrně tváři, jako že je směrnicí proti terorismu, Evropská komise si „odškrtnula vyřešení problému“, ale ve skutečnosti se směrnici teroristé mohou jen smát, protože omezuje a odzbrojuje potenciální oběti terorismu, a teroristům naopak usnadní jejich útoky, protože si mohou býti jistí, že proti nim nikdo legálně ozbrojený na místě nezasáhne.
Důvěryhodnosti této údajně protiteroristické směrnice nepřispívá ani to, že byla „naroubována“ nesystémově do kategorie směrnic k „odstranění překážek vnitřního trhu“. V soudním spisu je tato kauza dokonce zařazena pod oblast „průmyslová politika“. Nesoulad a účelovost směrnice je tedy zjevná.
Jak může směrnice být zároveň deklarována Evropskou komisí jako účinné „opatření proti terorismu“, když se jedná o průmyslovou politiku k odstranění překážek vnitřního trhu? Ostatně, toto je i jedním ze žalobních důvodů, že obsah směrnice směřuje k jinému cíli.

Francie: když nám chcípla koza, tak sousedovi ať chcípne taky…
Je absurdní, když Francie, která proslula množstvím teroristických útoků a „no go zón“, která prakticky uzákonila permanentní výjimečný stav s výjimečnými pravomocemi státu vůči občanům, která se přes veškeré zákazy legálních zbraní potácí až páté desítce zemí v bezpečnosti za Sierrou Leone a Ghanou, chce na sílu vnucovat legislativu nám v České republice, kde jsme dlouhodobě na špici žebříčku sedmi nejbezpečnějších a nejmírumilovnějších zemí na světě, a kde máme zbrojní zákon kvalitní a vyvážený. Zřejmě podle hesla: „když mně chcípla koza, tak sousedovi ať chcípne taky“.
 
A co český Parlament? Čeká na rozhodnutí soudu
Náš Parlament zcela správně směrnici o zbraních zatím neimplementoval (ostatně spousta států EU také ještě „nemá implementováno“), protože poslanci usoudili, že by to v našem vyladěném zbrojním zákoně působilo jako „destabilizující provizorium“. Navíc, těch pár skutečně užitečných věci, které směrnice zavádí (jako je například centrální registr zbraní), my už dávno léta v našem zákoně o zbraních máme „implementováno“. Prostě lépe je půl roku počkat, než bude ve věci žaloby rozhodnuto, nebo než budou připraveny kvalitně propracované nové zbraňové zákony.
Pokud by Soudní dvůr EU potvrdil technicky i právně paskvilní „odzbrojovací směrnici“, která vůbec neřeší terorismus, naším „vzorem“ se tak stane Francie/Paříž a Velká Británie/Londýn, kde už sice obyčejný člověk dávno nesmí mít legální obrannou zbraň, ale zločinci nelegální zbraně stejně mají, a v žebříčku bezpečnosti se tyto země potácejí v až šesté desítce zemí za Sierrou Leone a Ghanou.
Pro tento případ potvrzení směrnice Ministerstvo vnitra už chystá nové čtyři zbrojní zákony, které by „vyhověly“ směrnici, a zároveň pokud možno šetřily práva legálních držitelů zbraní. 
 
LIGA LIBA paralelně směrnici „občansky žaluje“ také u evropského ombudsmana
Paralelně k EU soudu náš spolek LIGA LIBE po občanské linii rozjel už minulý rok stížnost k Evropské ombudsmance, přičemž Evropská komise (nikoliv překvapivě) neodpověděla, takže nyní se i toto občanské řízení posunuje do další fáze. Zjistili jsme, že takových stížností na činnost Evropské komise a na různé směrnice je plno. LIGA LIBE dnes reprezentuje prostřednictví dvou Petic proti odzbrojení přes 200 000 fyzických podpisů od českých držitelů zbraní i běžných občanů.

Další informace o vývoji zbraňové legislativy na: www.ligalibe.cz/o-nas/mame-za-sebou

A zde je ještě více informací:

Vše podstatné od soudu 5. 3. 2019 si můžete přehrát také ve videu, které jsme natočili přímo v Lucemburku, a které zhlédnulo již 40 tisíc diváků:

www.facebook.com/straka.bohous/videos/2292027314408789

Originál dnešní tiskové zprávy EU soudu je zde: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/cp190049cs.pdf

Originál dnešního celého stanoviska (zatím jen v angličtině) je zde:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212927&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1277847

S pozdravem


Dr. Bohumil Straka

7 comments

  1. Co brání, v případě odmítnutí české žaloby, nerespektovat rozhodnutí E soudu ? Prostě se na to vykašlat a jet si podle své zbraňové legislativy ? Máme tak slabou vládu ? Děti mají mnohdy překvapivá a jednoduchá řešení. No a takhle ( jen jinými slovy ) se mě na tohle zeptal můj potomek. Jeho hlava a myšlení je ještě čisté. Myslí jednoduše a přímo. Co mu na to mám odpovědět ?

  2. Zkuste mu vysvětlit význam pouhých tří slov a to pokuta likvidace a šikana.Myslím že pochopí.

  3. Pokuta – nemusí se platit. Likvidace – ???? Šikana – nepřipadá v úvahu. Zkuste šikanovat kámen, Zkuste šikanovat stát.

  4. Pokuta by se bohužel zaplatit musela protože jsme vázáni smlouvami.Aby toho nebylo málo tak hranice případné pokuty je neomezená,a může být ukládána opakovaně až do doby kdy dojde k nápravě,v tomto případě implementace směrnice.Tak že šikana formou likvidační pokuty.Vzhledem k tomu že soud většinou rozhoduje na doporučení generálního prokurátora EU,které není pro soud právně závazné tak myslím že výsledek je jasný.Z mého pohledu fungují soudci Evropského soudu jen jako politický nástroj,jako pdržtašky generálního prokurátora EU,a jako komparz který má vzbudit zdání že v EU funguje alespoň formálně jakás takás spravedlnost.A to nás v květnu čeká soud o migrační kvoty.

  5. Neplatím pokuty ani normálně, kdo a jak donutí stát zaplatit pokutu ? Někdo na to prostě musí kývnout a dát souhlas. Pokud někdo „s koulema“ řekne ne, tak je to prostě ne. Opakovaně vyžadovat něco, co je opakovaně odmítáno může být docela fajn hra… Přijde si pro stát policie ? Nezaplatíme a je to. Mezi lidmi funguje právo silnějšího, ale nepředpokládám že za neuposlechnutí by si jiný stát vynutil poslušnost vojensky.

  6. Dovolím si hádat, že Esoud zamítne žalobu v plném rozsahu, přičemž použije stejně demagogické odůvodnění. Potom nastávají další možné scénáře – neimplementovat (a bránit se následkům), implementovat nebo „implementovat“. Všechno se dá ustát do té doby, pokud naše politická reprezentace bude v této věci držet aktuální rozumnou linii. Bohužel při stavu dnešní politiky to vůbec není jisté, v čele státu máme garnituru přisátou na penězovody z EU, na kterou se dá snadno zatlačit aby národní zájem prodala za dotace. Nezbývá, než nepolevit v tlaku na vlastní politiky.

  7. Také myslím,že směrnice bude zamítnuta v plném rozsahu.Ona totiž musí být zamítnuta,takové je politické zadání.Poté dle mého názoru dojde na ,,implementaci“.Problém který si ovšem málokdo uvědomuje,je ten že se jedná pouze o dočasné řešení.Směrnice je otevřená a EK může (a bude)jednat dle své libovůle.Je to z mého pohledu příprava na dobu kdy zákonodárné sbory a vlády jednotlivých zemí,budou už jen jakousi folklorní záležitostí.Mám zbrojní průkaz 28 let a rád bych aby mi to ještě nějakou dobu vydrželo.Nerad používám vulgarity veřejně ale v tomto případě nemohu jinak : Ch….. nám na hlavu a už se ani nesnaží předstírat že je to déš´t

Napsat komentář

%d