Česko versus zákonodárné orgány EU…

aneb zachová si naše země kvalitní zbraňové zákony a letitou pozici 6. resp. 7. nejbezpečnější a nejmírumilovnější země na světě?

Přímo na místě jednání v Lucemburku bude sledovat zástupce střelecké a myslivecké komunity Dr. Bohumil Straka, viceprezident LIGA LIBE – Petice proti nesmyslným zákazům legálních obranných prostředků, který nás bude o všem informovat, a který bude k dispozici i médiím.

Českou republiku na ústním jednání budou zastupovat zmocnění právníci Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo vnitra České republiky.

Potvrdí Soudní dvůr EU technicky i právně paskvilní „odzbrojovací směrnici“, která vůbec neřeší terorismus, a naším „vzorem“ se tak stane Francie/Paříž a Velká Británie/Londýn, kde už sice obyčejný člověk dávno nesmí mít legální obrannou zbraň, ale zločinci nelegální zbraně stejně mají, a v žebříčku bezpečnosti se tyto země potácejí v až páté desítce zemí za Sierrou Leone a Ghanou?

Jednání je veřejné a bude probíhat v češtině. Podmínky pro případné návštěvníky jsou zde: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_22322/audiences-publiques

Redaktoři z médií se mohou akreditovat prostřednictvím formuláře zde: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7054/cs/

Jedná se o historicky první žalobu Česká republiky na Europarlament a Radu EU na neplatnost směrnice.
Z 66 dosavadních řízení, ve kterých figurovala ČR před Evropským soudním dvorem, totiž paradoxně převládají opačné případy – žaloby Evropské komise na ČR.

Žalobní důvody a hlavní argumenty ČR vychází z porušení 4 zásad EU:
– porušení zásady svěření pravomocí
– porušení zásady proporcionality
– porušení zásady právní jistoty
– porušení zásady zákazu diskriminace
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62017CN0482:CS:HTML

Věcné shrnutí žaloby je zde: www.mvcr.cz/clanek/cesko-podalo-k-soudnimu-dvoru-eu-zalobu-na-neplatnost-smernice-o-kontrole-zbrani.aspx

Přehled milníků a veškerého dění ohledně zbraňové směrnice od r. 2014 je zde: www.euractiv.cz/section/vnitro-a-spravedlnost/linksdossier/zbranova-smernice-eu-od-kritizovaneho-navrhu-az-po-vysledny-kompromis

www.euractiv.cz/section/all/special_report/smernice-eu-o-zbranich

Další informace o řízeních a Evropském soudním dvoru lze nalézt na webu a facebooku soudu: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs

www.facebook.com/The-European-Court-of-Justice-1196610397102225

Přidejte se k facebookové události: www.facebook.com/events/358611074744890

Mediální pokrytí:

Security magazín

Hlavné Správy

Security magazín

Česká justice

České noviny

Echo 24

Blesk

ČT 24

Svět myslivosti

Prima

Euractiv

Euroskop

iRozhlas

1 comment

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: