Zatím Češi vedou v počtu odpovědí! Posílíte naše vítězství, věnujete pár minut a přidáte také vaši?https://bit.ly/2KAprFv

Poslední možnost do pondělí odpovědět Evropské komisi, co si myslíte o nejnovější regulaci ohledně celounijního značení zbraní. Najdete tam pro inspiraci samozřejmě i naši odpověď. Zkuste ale zformulovat svými slovy (nevulgárně) váš názor česky či anglicky, případně názor vašeho spolku či firmy.

Zjednodušeně: další nejistota a nejednoznačnost pro držitele zbraní, šílené prodražení kusové výroby a malých sérií z důvodu certifikací, pro určité zbraně další omezení přepravy zbraní v rámci EU, značení všech hlavních části zbraní, což bude obtížné u některých částí zbraní, dále EK nastaví omezení pro zbraně sestavené z alternativních částí, a problém bude zejména pro individuální dovozy zbraní a částí mimo EU (po brexitu i pro Velkou Británii) 

1) „Technické specifikace pro označování zbraní a jejich hlavních částí“
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5478755_cs?fbclid=IwAR0magNquzT3l9eNvskmv00W2YhCVKmt0n53EquBOB8gCQn7x10aNQrL9dE

2) „Technické specifikace pro poplašných a signálních zbraní“
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5478608_cs?fbclid=IwAR2KDAMAej3UftbzdN2gYR4U6g-4Pps6Zde5KMQe1f87uYazWMCcUZ8CUlI

STANOVISKO LIGA LIBE:
k návrhu prováděcí směrnice EK k označování zbraní a jejich hlavních částí (Technical specifications for the marking of firearms and their essential components) z října 2018.
Systém značení civilních palných zbraní a jejich hlavních částí, zavedený v současnosti v ČR podle C.I.P., považujeme za dostačující pro funkční evidenci a detailní sledování pohybu palných zbraní. Jakoukoliv úpravu systému označování zbraní, která jde nad rámec úpravy současně platné, považujeme za nelogickou a nadbytečnou, která přinese pouze zvýšené nároky na výrobce zbraní a nesplní předpokládaný cíl. Navrhovaná úprava dále prohlubuje nejistý právní prostor v oblasti zbrojní legislativy pro všechny výrobce a obchodníky se zbraněmi. Navíc z hlediska technické proveditelnosti navrhovaného označování zbraní na menších dílech – kde je omezený prostor nebo špatný přístup pro provedení značení, by taková operace často vyžadovala dokonce provedení celkové rozborky určité partie, kterou lze provádět většinou jen u výrobce na přípravcích a se speciálním vybavením – je onen návrh taktéž nesmyslný a nerealizovatelný. 

V Brně a v Praze, Česká republika, dne 16.11.2018 
Jaroslav Pekařík
LIGA LIBE z. s.
www.ligalibe.czwww.peticezbrane.cz
a
Doc. Ing. Jan KOMENDA, CSc.
znalec v oboru střelivo a výbušniny
specializace munice, balistika a střelnice

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: