Vážení,
zde jsou kompletně zpracované veškeré připomínky naší LIGY LIBE k onomu „Návrhu vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti“, které se měly se odevzdat nejpozději do zítřejšího data…
Čas, co byl pro tuto práci k dispozici, jsme se proto snažili využít co nejlépe – a tak asi zasíláme nejen připomínky nejobsažnější (celých 12 stran!!!), ale taktéž (neb jde o výsledek mnoha schůzek a našich konzultací se skutečnými lékařskými kapacitami rozličných oborů – kterým tímto moc a moc DĚKUJEME!!!)) i doufáme, jedny z vůbec tam nejerudovanějších…
No věříme, že všechna ta kvanta mravenčí práce, kterou v tomto LIGA za posledních 14 dní udělala, bude nakonec k něčemu…
A snad tedy vyhraje zdravý rozum – a konečná podoba té dosti důležité vyhlášky, která by mohla nemálu z českých majitelů zbrojních průkazů třeba i dost podstatně (a též negativně) ovlivnit životy, nakonec vyzní i díky tomuto co nejlépe…
No nedáme se, ne? 

Vážený pane ministře,

     LIGA LIBE z.s., zastřešující na 303 000 držitelů zbrojních průkazů v ČR a dále na 200 000 petentů petic proti odzbrojení, uplatňuje k návrhu výše uvedené Vyhlášky tyto zásadní připomínky, viz 12-ti stránková příloha zde. Velice děkujeme za jejich prostudování a zejména pak za přihlédnutí k nim při sestavování konečné verze dotčené Vyhlášky.

     Připomínky LIGY LIBE tak, jak jsou v příloze detailně uvedeny, byly sestaveny teamem lékařských kapacit, zejména primářů relevantních oddělení, působících v předních pražských fakultních nemocnicích, zároveň výzkumných pracovištích a univerzitách.

     S úctou, za lidsko-právní bezpečnostní LIGU LIBE, za petiční výbory petic proti odzbrojení,

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., v.r. 
LIGA LIBE, z.s. prezident

Bc. Carla Cizova, MBA, v.r.       Jaroslav Pekařík, v.r.     Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., v.r. 
LIGA LIBE, z.s. viceprezidenti

Napsat komentář

%d