Už jste odpověděli Evropské komisi v internetovém dotazníku, co si myslíte o jejich nových návrzích? Věnujte pár minut, odpovědět může každý občan EU, nebo i spolek nebo firma do pondělí 26. 11. 2018., a to slušně, odborně, nevulgárně, jinak vaši odpověď stejně vyřadí, a naši věci to nepomůže.

Evropská komise chce vědět váš názor na dvě tzv. internetové konzultace týkající se technických specifikací zbraní, které z našeho hlediska zavádí další nejistotu a nejednoznačnost pro držitele zbraní, značné prodražení kusové výroby a malých sérií z důvodu certifikací, pro určité zbraně další omezení přepravy zbraní v rámci EU, a technicky těžce proveditelné značení všech hlavních části zbraní. Dále EK nastaví omezení pro zbraně sestavené z alternativních částí, a problém bude zejména pro individuální dovozy zbraní a částí mimo EU (po brexitu i pro Velkou Británii). Prostě Evropská komise v režii Mr. Junckera v tichosti zakrajuje další kolečka salámu.

Typické pro tento výmysl úředníků Evropské komise je, že v konečném důsledku tato omezení nepřispějí ke zlepšení monitoringu pohybu zbraní v EU. Např. orgány pro účely Evropského zbrojního pasu registrují jen sériové číslo rámu zbraně, ale značení ostatních hlavních zbraní není vůbec registrováno, tak k čemu to je?

Stanovisko naší Ligy Libe je takové, že systém značení civilních palných zbraní a jejich hlavních částí, zavedený v současnosti v ČR podle C.I.P., považujeme za dostačující pro funkční evidenci a detailní sledování pohybu palných zbraní. Jakoukoliv úpravu systému označování zbraní, která jde nad rámec úpravy současně platné, považujeme za nelogickou a nadbytečnou, která přinese pouze zvýšené nároky na výrobce zbraní a nesplní předpokládaný cíl. Navrhovaná úprava dále prohlubuje nejistý právní prostor v oblasti zbrojní legislativy pro všechny výrobce a obchodníky se zbraněmi. Navíc z hlediska technické proveditelnosti navrhovaného označování zbraní na menších dílech – kde je omezený prostor nebo špatný přístup pro provedení značení, by taková operace často vyžadovala dokonce provedení celkové rozborky určité partie, kterou lze provádět většinou jen u výrobce na přípravcích a se speciálním vybavením – je onen návrh taktéž nesmyslný a nerealizovatelný.

Odkaz na obě internetové konzultace Evropské komise, jsou zde, zatím tam je jen pár odpovědí:
1) „Technické specifikace pro označování zbraní a jejich hlavních částí“
https://ec.europa.eu/…/be…/initiatives/ares-2018-5478755_cs…

2) „Technické specifikace pro poplašných a signálních zbraní“
https://ec.europa.eu/…/be…/initiatives/ares-2018-5478608_cs…

Svůj názor Evropské komisi může napsat vlastními slovy slušně po jednoduché registraci přes facebook, a odpovídat můžete v češtině jako občan, či jménem sro či spolku. Můžete si taktéž vybrat, zda vaše odpověď bude veřejná a všem viditelná nebo zda bude viditelná jen pro EK.

Odkaz na registraci odpovědí je zde:
1] https://ec.europa.eu/…/i…/ares-2018-5478755/feedback/add_cs…

2) https://ec.europa.eu/…/i…/ares-2018-5478608/feedback/add_cs…

Napsat komentář

%d