Vážení,
toto dnes vyšlo v Právu, coby jakási reakce na náš včerejší článek (příspěvek zde včera na stránce… a níže i odkaz v komentu, pro info…)

Takže, zastoupení EK v Praze, co si s tímto popravdě zas jen „natlouklo“, nás zde označuje, a to dokonce hned v titulku, za lháře… Pane jo…

Máme, dojem, že si tak trochu nejen z nás všech (a celého národa, nejen těch statisíců majitelů legálních soukromých zbraní…) dělá už trochu legraci, či ve své argumentační velenouzi hrne už opravdu megatrapné smyšlenky, opravdu nehodné takové instituce, která má zatupovat někoho, kdo řídí (a citelně, někdy i žel dost negativně ovlivňuje) stamilionům evropských občanů jejich životy…

Dobrá, takže:

1) prý Evropská komise „neusiluje o odzbrojení slušných občanů“ a pouze (člověku cuká úsměv…) „jen definuje kategorie povolených zbraní“…

Čili v překladu: jde jen o ZÁKAZY zbraní formou oné velmi nesmyslné a skutečně hloupé směrnice EK nejen že (a to paradoxně „ve jménu boje proti kriminalitě a terorizmu) zakazují určité druhy (legálních!!!) zbraní či jejich doplňků – a tím jen osekávají práva slušných lidí a sahají na jejich zákonně nabyté majetky…
To naštěstí od počátku uznávají jak naši politici (míněno dokonce oficiálně i vláda, parlament a též senát ČR), ale i například zmíněné dopady (či dokonce doslovnou nebezpečnost takových změn pro současný funkční stav) uznává i ministerstvo vnitra. Navíc, každé 2 a pak každých dalších 5 let má následovat ze strany Evropské komise tzv. analýza stavu a pak tzv. další opatření.
A vedení EK se navíc ani dokonce netají, viz výroky např. zde:https://zpravy.idnes.cz/drzeni-zbrani-eu-s…/zahranicni.aspx…) „malou přísností dosavadních zákazů“ a tedy kuje plány na další jejich vlny…
(pozn.: které již jsou, díky tomu, že ona směrnice je schválená jako OTEVŘENÁ, velmi jednoduché – nemusí tak býti ani totiž schvalovány europarlamentem a radou – ale přímo jen doplněny do seznamu omezení a pouze poslány členským státům povinně k zapracování do jejich legislativ – a to s časovým opět ultimátem a pod hrozbou a s výhružkou případných sankcí…)

2) Prý „je lež, že se Komise vyhýbá kontaktu s občany“

K tomu: možná se nevyhýbá setkáním – ale jen asi v případě, že nemá zaznívati nepříjemná kritika… což nebyl však náš případ…

My jsme se po ČTYŘIKRÁT (!!!) snažili, a to nanejvýš slušnou formou – a to jak v mailech, tak i telefonicky či přímo osobním kontaktem o setkání, kde bychom předložili nejen svůj protest za statisíce lidí, co podepsali naše petice, ale taktéž rádi slyšeli například to, zda již byly dohotoveny tzv. dopadové studie, ke kterým se Evropská komise spolu s předložením své Směrnice tehdy zavázala – a které dosud ani na opakované žádosti milionů občanů napříč evropou, ani na jejich vyžádání mnoha europoslanci za ty roky dodat nedokázala…

PS: jak (tedy z naší strany velmi slušně) naše jednání probíhala, je možné se koneckonců podívat (či slyšet) zde, na následných odkazech na filmové či zvukové záznamy, velmi dobře patrné a zdokumentované zde:

https://www.facebook.com/LIGA.LIBE/videos/1453169071361384/
https://www.facebook.com/LIGA.LIBE/videos/1572116176133339/
https://www.facebook.com/LIGA.LIBE/videos/1651139021564387/
https://www.youtube.com/watch?v=5w8-plSu9bw

(pozn.: a zmíněnou korektnost naší mailové komunikace jsme schopni kdykoliv doložit předložením všech mailů…).
Tedy: o jimi zmíněných „výhružkách ani stopy“…
Takže, fráze O nenávistné a dehonestující kampani“ jsou bohužel nejen pouhým zjevným chabým východiskem z argumentační nouze EK, ale nepříjemným až připomenutím doby, kdy se nepohodlným lidem spílalo do „imperialistických štváčů“ a do kádrových posudků se zapisoval výrazy jako „špatný vztah k socialistickým hodnotám“…

3) nacistickou (či komunistickou, zkrátka totalitní) symboliku si takříkajíc sama sobě Evropská komise načrtává sobě sama – a to nejen stávajícím systémem vzniku i prosazování bruselské legislativy, v kterém naši volení zástupci (ať ti domácí, či v europarlamentu) hrají čím dále žel menší úlohu – ale též četnými nedemokratickými praktikami (či doslovným vydíráním některých členských zemí „pro nerespektování evropských myšlenek a neuznávání evropských hodnot). A to vše žel nejen u nás, českých či evropských občanech, hlasujících pro původně dozajista dobrou myšlenku spojené Evropy, vyvolává nemalé obavy – zvláště pak ve státech, kde jsme zažili dvě velmi strašné a zničující totality a již nikdy bychom si nechtěli nechat znovu vnutit nesvobodu či dokonce zas zažít nějaký diktátorský systém… A to činy a výroky právě Evropské komise, řízené mimochodem člověkem, který se netají pro nás nepochopitelným obdivem ke Karlu Marxovi, jehož a ideje zapříčinli stamiliony mrtvých, bohužel evokují…

3) prý zastoupení EK v době našich návštěv „nebylo zavřeno“ – no dle nejen mnoha svědků, co byli s námi na místě, ale i filmových záznamů je každému jasné, že nám bylo zamezeno ve vstupu nejen tím, že byly zamčeny vstupní dveře, ale takéž v některých případech byl (a to přes zdokumetovanou pokojnost našich návštěv a zdvořilost vystupování) zcela odepřen přístup k samotné budově povolanou policií, které až směšně velké nasazené množství mělo zástupce statisíců čských občanů zevně zastrašit…
Navíc, sami velitelé zmíněných nasazených policejních sil nám na místě oficiálně potvrdili, že je „zastoupení EK uzavřeno“ – a vše je taktéž zachyceno na našich záznamech (viz odkazy výše…).

4) dle EK zde „nešlo o kordony“ – a prý to „pan Černý jako bývalý policista, má poznat“. No, nemusí být to expert jako jmenovaný známý policejních instruktor, aby definoval špalír policistů v taktiockých vestách, táhnoucí se po celé šířce budovy a zamezující touto linií (jak fyzicky, tak i verbálně svými pokyny), jako kordon… Bohužel, charakter situací, co by si v reálu vyžadoval pouze tak dva dozírající městské strážníky – a skutečně neúměrné nasazení policejních sil zde, bylo rozhodně k smíchu… Anebo k znechucení a pláči…

5) závěr, lze jen konstatovat, že tímto mediálním osočením LIGY LIBE a (viz body výše) – a šířením naprostých lží paradoxně z jejich strany, rozhodně upadající oblibu naší společnosti k EU nezvýší. A sami kteří se k dezinformacím a k nedůstojným, ostudně nepravdivým výroků uchylují, uštědřují žel jen další a daší rány tomu, ce se zde tak vehementně a dost „málo šťastně“ snaží svou pokroucenou rétorikou bránit…

Napsat komentář

%d