Za naši Petici, koncipovali jsme několik otázek pro prezidentské kandidáty. Zde pro Vás, některé z prvých odezev, kdy další budeme postupně přidávat:

I. Od váženého pana RNDr. Jiřího Hynka:
Souhlasíte s právem slušného, prověřeného občana, na legální soukromou zbraň, na její nošení a případnou obranu sebe a svých blízkých ?
Ano, občan, který splní podmínky naší legislativy, má takové právo mít. A dlouhodobě bojuji za to, aby takové právo lidé měli a nepřišli o něj. Pro to udělám vše.
Je dle Vašeho mínění, současná česká platná legislativa v oboru zbraní a střeliva, funkční a přiměřená, popřípadě žádá dle Vás změn a jakých ?
Stávající právní úpravu považuji za funkční a přiměřenou. Je relativně přísná a to je dobře. Změny nepovažuji za nutné. Považuji za důležité zachovat stávající stav, protože bezúhonný, netrestaný, zdravotně a odborně způsobilý občan není pro stát bezpečnostním rizikem. Naopak, stát by se měl o takové lidi opírat.
Jaký je Váš postoj k tzv. „zákazové“, tedy proti-zbraňové směrnici EU, (tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, dále v textu jen „směrnice“) ?
Jsem jednoznačně proti. Není důvod slušným občanům omezovat jejich práva. Směrnici považuji za zbytečnou, škodlivou a od počátku proti ní důrazně vystupuji.
Splní, dle Vašeho soudu, tato směrnice svůj účel – tj. potření terorismu ?
To je nesmysl. Teroristé nepáchají své činy legálně drženými zbraněmi. Směrnice leda zkomplikuje život slušným občanům a ve svých důsledcích zhorší bezpečnostní situaci v Evropě.
Měla by Česká republika akceptovat a převzít tuto směrnici?
V žádném případě ne. Evropská komise tuto směrnici prosadila jako směrnici vnitřního trhu, ač tato směrnice nemá s vnitřním trhem nic společného. Tento postup považuji ze strany EK za podvod.
Jaký je Váš názor na tzv. „ústavní právo na zbraň“, (tj. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.) ?
Je škoda, že Senát tuto novelu zamítl. Měli bychom se k této záležitosti jednoznačně vrátit. Senátoři, kteří hlasovali proti této novele, hlasovali proti lidem. A v důsledku pro zhoršení bezpečnostní situace u nás.

II. Od váženého pana Mgr. Michala Horáčka, Ph.D.:
1. Souhlasíte s právem slušného, prověřeného občana, na legální soukromou zbraň, na její nošení a případnou obranu sebe a svých blízkých ?
Ano, sám tohoto práva využívám.
2. Je dle Vašeho mínění, současná česká platná legislativa v oboru zbraní a střeliva, funkční a přiměřená, popřípadě žádá dle Vás změn a jakých ?
Náš zákon o zbraních je jeden z nejlepších v Evropě. Proto mě pobouřilo, když nám EU svou směrnicí nutí něco horšího.
3. Jaký je Váš postoj k tzv. „zákazové“, tedy proti-zbraňové směrnici EU, (tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, dále v textu jen „směrnice“) ?
Viz předešlá odpověď.
4. Splní, dle Vašeho soudu, tato směrnice svůj účel – tj. potření terorismu ?
Nesplní. Teroristé si zbraně opatří bez ohledu na zákony.
5. Měla by Česká republika akceptovat a převzít tuto směrnici?
Ne.
6. Jaký je Váš názor na tzv. „ústavní právo na zbraň“, (tj. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.) ?
Podle mého není nutné. Tuto roli dostatečně plní existující zákon.

III. Od váženého pana Mgr. Petra Hanniga:
1. Souhlasíte s právem slušného, prověřeného občana, na legální soukromou zbraň, na její nošení a případnou obranu sebe a svých blízkých ?
Ano. Velice důrazně s tím souhlasím
2. Je dle Vašeho mínění, současná česká platná legislativa v oboru zbraní a střeliva, funkční a přiměřená, popřípadě žádá dle Vás změn a jakých ?
Je naprosto přiměřená a jedna z nejlepších v EU
3. Jaký je Váš postoj k tzv. „zákazové“, tedy proti-zbraňové směrnici EU, (tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, dále v textu jen „směrnice“) ?
Jsem zásadně proti této EU směrnici, která staví občany jednotlivých států do pozice lovné zvěře pro teroristy. Navíc jde zcela proti duchu našich tradic, myslivců, sportovních střelců atd.
4. Splní, dle Vašeho soudu, tato směrnice svůj účel – tj. potření terorismu ?
Tato směrnice naopak udělá z občanů snadné cíle pro teroristy, neboť nebude nikdo, kdo bude moci z civilistů jejich řádění zastavit rázným ukončení jejich krvavých činů.
5. Měla by Česká republika akceptovat a převzít tuto směrnici?
Rozhodně Ne. Radši z EU vystoupit.
6. Jaký je Váš názor na tzv. „ústavní právo na zbraň“, (tj. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.) ?
ANO. Jsem zcela a rozhodně pro toto ústavní právo.

IV. Od váženého pana MUDr. Bc. Marka Hilšera, Ph.D.
1. Souhlasíte s právem slušného, prověřeného občana, na legální soukromou zbraň, na její nošení a případnou obranu sebe a svých blízkých ?
Ano, v mezích současné právní úpravy.
2. Je dle Vašeho mínění, současná česká platná legislativa v oboru zbraní a střeliva, funkční a přiměřená, popřípadě žádá dle Vás změn a jakých ?
Současná česká platná legislativa je vyhovující.
3. Jaký je Váš postoj k tzv. „zákazové“, tedy proti-zbraňové směrnici EU, (tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, dále v textu jen „směrnice“)?
Hlavním přínosem směrnice je propojení evidencí držitelů zbraní i samotných zbraní a zavedení jednotného systému značení zbraní ve členských státech, při ponechání legislativ jednotlivých členských států. S těmito úpravami souhlasím.
4. Splní, dle Vašeho soudu, tato směrnice svůj účel – tj. potření terorismu ?
Zejména u automatických střelných zbraní by lepší evidence mohla přinést nějaké výsledky, ale velký význam v potírání terorismu bych od směrnice neočekával.
5. Měla by Česká republika akceptovat a převzít tuto směrnici?
Vzhledem k výše uvedenému nevidím důvod pro odmítání směrnice.
6. Jaký je Váš názor na tzv. „ústavní právo na zbraň“, (tj. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.) ?
Současná právní úprava v ČR je vyhovující. Návrh ústavního zákona, „ústavní právo na zbraň“, považuji za populistický krok.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: