Tou největší a zároveň také nejzásadnější novinkou je to, že tato akce byla nedávno tzv. „odpolitizována“. Znamená to, že mezi členy petičního výboru nyní není člen žádné politické strany. Důležitým je teď jen to, zda dotyčný signatář či sympatizant souhlasí s vytyčenými cíli tohoto nyní čistě občanského hnutí – tedy chce jako my všichni ze všech sil čelit jakýmkoliv snahám o negativní legislativní změny na poli zbraní a sebeobranných prostředků. Nebráníme se tímto rozhodně podpoře jakékoliv části (tedy slušné a dbalé zákonů) obyvatel naší země (tedy i politických stran), ale žádný čistě politický subjekt nyní nebude již nijak ovlivňovat dění kolem této protestní akce „lidového odporu“ ani ji případně jakkoliv politicky (i byť jen náznakově) využívat pro své účely.
Zkrátka shrnuto: Petice patří všem, a to nehledě na politický či jiný názor lidí kteří podepsali, podepisují a podepíší. To, že tato Petice nakonec v politice nutně skončí, je zřejmé (totiž i musí – neb byli by to právě politici, co by o případných změnách zákonů rozhodovali). Do té doby, tedy do předání, se ovšem bude striktně dbát, aby šlo o hnutí čistě apolitické a otevřené tedy všem.
Tímto chceme zároveň poděkovat Občanské konzervativní straně, která prokázala v počátcích tohoto hnutí odvahu zásadně organizačně i materiálně podpořit tuto akci, neb do té doby se politici podobných „ožehavých“ témat spíše štítili a považovali je za poměrně „nekorektní“ (pokud se jim rovnou nevysmívali či nespatřovali v populistických kampaních proti zbraním vhodné téma, jak se lacině zalíbit určité části veřejnosti). V rámci této spolupráce s OKS se tehdy před volbami do Europarlamentu dosáhlo něčeho velmi důležitého: a to, že pojednou valná část politiků a aparátů stran pochopila, že zde existuje opravdu velká skupina obyvatel naší republiky, a to s velmi vyhraněnými zájmy a vůlí aktivně bránit svá současné práva. Právě to pak později nesporně motivovalo další politické strany, které se začaly doslova předhánět v proklamacích o „podpoře vlastníků zbraní“, ať šlo o sportovní střelce, myslivce či ty, kteří ji pořídili pro obranu svou i svých blízkých. A to, lze říci, se stalo jakýmsi milníkem – prostě „páni shora“ nás, majitele zbrojních průkazů, kterých jsou u nás statisíce, VZALI KONEČNĚ NA VĚDOMÍ. A do té doby v tomto ohledu „inertní“ čeští politici počali (když už ne přímo tak velké voličské skupině podlézat) tak alespoň nás tak trochu už respektovat.
A právě za to díky OKS, která měla odvahu do hry vstoupit a nyní, kdy se Petice dostává do dalšího období, dokázala ze své role moudře ustoupit. Neb bylo stále zřejmější, že dalšímu šíření hnutí by mohlo spojení jen s jednou určitou politickou stranou spíše škodit – a nemálo lidí také v minulosti odmítalo dát pod Petici svůj podpis právě pro podezření, že jde pouze o politickou kampaň či rovnou o nějakou účelovou agitku. Doufáme, že takové neoprávněné úvahy nyní vzaly za své, když po vzájemné dohodě došlo k výměně členů petičního výboru, kdy místo vystoupivších členů z OKS zde nedávno přijali tuto funkci ti, kterým jen sotva někdo může přiřknout jiné cíle než ochranu stávající „zbraňové“ legislativy – a to pan Jaroslav Pekařík z ALFA – PROJ spol. s r. o., odborník na vše kolem zbraní, publikující po mnoho let i v magazínu Zbraně a náboje. A pak i Ing. Ivo Hofman, výrobce pušky PAR, PROARMS ARMORY a sám vášnivý střelec a lovec. Právě ti, jakož i nově navázaná oficiální spolupráce se sdružením LEX (které hnutí Petice nemohlo do této doby otevřeně podpořit právě kvůli svým striktním zásadám nepodporovat cokoliv, co je spojené s politikou…) by měli nyní být dalšími garanty toho, že cíle Petice jsou naprosto jasné, transparentní a nezpochybnitelné. A doufáme, že se to projeví i na dalším růstu počtu podpisů. Těch je nyní čistých 20 tisíc. Ale potřebujeme jich více a více. Ideálně ty konečné statisíce hlasů našich občanů, které nám pak mohou pomoci účinně odvrátit nějaké zničující legislativní změny.
V tom by nám mimochodem měla také výrazně pomoci i další spolupráce: jelikož už nyní tedy nemá Petice nic společného s politikou, podařilo se taktéž získat mediální podporu tematicky zaměřených periodik. Taktéž nadále velmi spoléháme na doposud úžasnou spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, která od začátku nejen hnutí Petice po všech stránkách podporovala, ale v průběhu akce právě oni dokázali dodat téměř třetinu všech sebraných podpisů. Vzhledem k tomu, že právě myslivci patří mezi nejčetnější skupiny vlastnící v Čechách zbrojní průkaz, věříme, že příliv hlasů odsud dále poroste.
A na závěr, odpověď na velmi často se opakující dotaz: „Co dále s Peticí…“. Ta čítá v současnosti zmíněných 20 tisíc hlasů. Nyní především vyčkáváme, jak se ohledně našeho tématu „vybarví“ nová Evropská komise. Zvláště pak bude pro naši věc klíčovým postoj jejího řeckého člena Dimitrise Avramopoulose, který má právě na starosti vnitřní záležitosti. Zkrátka, nyní je nejmoudřejší vyčkat a vhodně načasovat, kde (a kdy) tak cennou „munici“, jakou je právě Petice, následně použít. Využijme tento další cenný čas k mobilizaci dalších sil a tomu, ať jsme díky větší a větší občanské podpoře stále silnější – a pak, až se ukáže jen známka snah, které asi přede dvěma lety rozpoutala neblaze známá „antizbraňová bojovnice“ Cecilia Malmström (té byla naštěstí v EK přidělena odlišná oblast – a to obchodu, kde doufejme, nebude moci uplatňovat svou vizi „celoevropského zákona o zbraních“), využijme potom společně potenciál hnutí Petice opravdu co nejefektivněji.
Takže prosím, šiřte osvětu prosím nadále (a dále) a získávejte větší a větší podporu. Ať jen počty podpisů dále rostou. Dělejme prostě dále – a to nejen kvůli tomu, ať dosavadní práce a energie mnoha a mnoha lidí nepřijde zcela vniveč. Ale také, ať jednou jen smutně nekoukáme – tak jako kdysi lidé v Británii či Austrálii, jak nám naše zbraně házejí do drtičky…

Mgr. Pavel Černý

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: