A další předána GOLD LIGA.

Dostal ji Jan Skalický, předseda rady Asociace výrobců a prodejců
zbraní a střeliva.

PS: díky mu tímto za všechny české majitele legálních soukromých zbraní zejména za jeho odborný letitý přínos pro naši věc…

Leave a Reply

%d bloggers like this: