A již zde z jednaní na Úřadu vlády s náměstkem pana premiéra, který je žel právě daleko na zahraniční cestě…

Je nutno říci, ze schůzka byla nadmíru konstruktivní a ve velmi uvolněné atmosféře…

A nutno zejména ocenit vůli poslouchat naší opravdu racionální argumentaci…

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: