A něco od naší ligové kolegyně Karly: Blýská se téměř „dohola“ odzbrojené Evropě na lepší (ozbrojenější, tím BEZPEČNĚJŠÍ) časy?
Obraty v jednotlivých zemích (nejen Evropy), výběr jen za posledních několik málo dní a týdnů. Obraty, jež způsobila válka na evropské půdě:
ČETNÉ ZEMĚ EU: Ty samé země, jež dokonale odzbrojily své vlastní zákonadbalé a slušné občany a nechávají je tak napospas agresorům bez šance mít u sebe např. jen nůž či pepřový sprej, posílají zbraně ukrajinským civilistům, aby se tito v zurčící válce mohli účinně a efektivně bránit.
IZRAEL: Nezávisle na evropské nynější válce (ale z příčiny zásadně zvýšené míry útoků) vyzval velmi aktuálně izraelský premiér Naftali Bennett Izraelce se zbrojním povolením, aby se vyzbrojili. Zároveň ohlásil další bezpečnostní opatření, která jsou podle něj nezbytná. Premiér řekl, že vznikne nová pohraniční policejní brigáda. Každý voják s alespoň základním bojovým výcvikem si má o víkendu odnášet zbraň domů.
POLSKO: Dochází zde aktuálně mj. k velice široké odborné i občanské diskusi o možném uvolnění restrikcí a zákazů na civilní, legální držení zbraní (Polsko je, bohužel, skutečně až extrémně odzbrojenou zemí Evropy). Od září 2022 pak čeká polské školství střelecká výuka ve třídách.
LITVA: Nově zde dojde k povolování soukromých zbraní kategorie A, a to zvoleným, vybraným jedincům, mezi než patří např. tamní armáda, obranné síly tvořené z dobrovolníků, aj.
FINSKO: V tamním parlamentu je nyní v chodu příprava novely zákona, která významně a zásadně cílí na úbytek zátěže provozovatelů jednotlivých střelnic. Střelnice, střelecké kurzy, by také měly být dalece více finančně podporovány ze strany státu, ale i nižších územních celků.
UKRAJINA: Holý fakt, že tam dochází v přerod civilistů do vojska doslova a bez přehánění „přes noc“, k rozdávání zbraní „na ulicích“, k výuce zacházení se zbraní téže „přes noc“, není potřeba uvádět.
Je žalostnou skutečností (a zejména skutečností k poučení), že až ta nejhorší a nejdramatičtější okolnost, tj. současné válečné dění v Evropě, přiměla (a snad nadále přiměje!) některé evropské země k přehodnocení svého přístupu co se týče legálních zbraní a občanů, co se týče obranyschopnosti vlastní země vůbec. Velice doufáme, že nebude potřeba dalších válečných konfliktů k tomu, aby se idealistické „obláčky“ pacifistů rozpadly v prach, a tito tak přímočaře a rychle dopadli „nohama na zem“. Na zem reálnou, na zem takovou, jakou skutečně je, protože je naivní a absolutně zcestnou představou, že by někdy byl svět zcela prost vojnových konfliktů a byl ideálně naplněn jen mírem.
Naše republika, a především naše LIGA LIBE, učiní nadále vše, ať setrváme jednou z nejvíce bezpečných zemí celého světa, přičemž dlouhodobě se udržujeme na 6. – 10. příčce (což je opravdu fantastické místo při faktu, že celý svět má více než 200 států). V naší vlasti nadále nedovolíme jakékoli odzbrojení, ba naopak uděláme vše, ať dojde k ještě vyššímu posílení bezpečnosti jak občanů, tak země samotné. Potřeba bezpečí je hned na 2. stupni Maslowovy pyramidy potřeb a troufám si říci, že běžící válka tuto potřebu dočasně přeřazuje na jasné a neoddiskutovatelné první místo.
„..Zákony jsou tiché v době války. Silent enim leges inter arma. Marcus Tullius Cicero..“. Parafrázujíc tuto legendární větu, nechť po dobu běžící války utichají více a více také hlasy pacifistů a zbraňových odpůrců, ať si tito všichni jasně a jednou provždy uvědomí, že: „..Důvod, proč pacifisté a zbabělci dosud díky evoluci přirozeně nevymřeli je ten, že se vždy najdou tací, kteří na jejich ochranu pozvedají zbraně..“ a také, že: „..No one loves a warrior until the enemy is at the gate. Nikdo nemiluje válečníka, dokud není nepřítel u brány..“

5 comments

  1. Povolili noční vidění, laserové zaměřovače, zrušili limit 16J u vzduchovek. Něco se děje.

  2. Ovšem podle mne bude nezbytné začít s tvrdou výchovou mládeže, které
    chybí vojenská příprava. Nadchnout a cvičit obě pohlaví, jako to vidím v Israeli.
    To je pro obranyschopnost země stejně důležité, jako zbraně.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: