Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2021

8. volební období

POZVÁNKA

na 87. schůzi

ústavně právního výboru,

SCHVÁLENÝ  PROGRAM:

středa 28. dubna 2021

10:00 hod.

1.         Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (tisk 895)

   Odůvodní zástupce předkladatele Zpravodaj posl. JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

11:00 hod.

2.         Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (tisk 952)

  Uvede člen návrhové skupiny poslanců  Zpravodaj posl. Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA  

12:00 hod.

3.         Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 956) – po druhém čtení

  Uvede člen návrhové skupiny poslanců   Zpravodaj posl. JUDr. Dominik Feri

12:30 hod.

4.         Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 762)

  Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR   Zpravodaj posl. JUDr. Dominik Feri

5.         Sdělení předsedy výboru

6.         Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

V Praze dne 21. dubna 2021                                                              Marek BENDA v. r.

                                                                                                               předseda výboru

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: