Vážení,
protože nám poslední týdny posíláte stále více dotazů ohledně nové, zakrátko již platné/účinné „zbraňové“ legislativy (ony 2 prezidentem podepsané zákony), zde jsou odpovědi, na co se lidé nás tázají nejčastěji.
Doufáme, že to nejen uspokojí, ale pomůže to taktéž zvládnout jistý a pochopitelný zmatek i určitou nejistotu, které nové zákony u některých majitelů legálních soukromých zbraní vzbuzují. Takže nyní, po platnosti/účinnosti nových zákonů:

Musím na zbraně, které již vlastním, spadající nově pod skupinu A-I, mít nějakou výjimku?

Ne, na všechny stávající zbraně se vztahuje grandfathering, takže je můžete držet bez problému i nadále. Jakmile je ale budete v budoucnu převádět na jiného držitele, tak je už nutné, aby nabyvatel měl vyřízenou „správnou“ výjimku.

Budu si pak moci zakoupit samonabíjecí pušku na bázi např. SA58/AK47? Bude se nějak lišit postup od dosud zažitého (tedy automaticky vydávaného nákupního povolení)?

Postup bude v zásadě obdobný, jste-li držitel zbrojního průkazu, a tedy splňujete podmínku bezúhonnosti a spolehlivosti, tak vydání výjimky je nárokové. Je pouze nutné uvést některý z důvodů žádosti na příslušném formuláři (vyhláška, která formuláře obsahuje, se aktuálně řeší v mezirezortním připomínkování), a to v zásadě podle skupiny Všeho zbrojního průkazu.
Postup se liší (je složitější…) jen u výjimky pro sportovní účely, kde je třeba přiložit potvrzení sportovního klubu, který má zbrojní licenci, že jste alespoň 12 měsíců trénoval střelbu nebo se účastnil sportovně-střeleckých soutěží. Ale i jako držitel zbrojního průkazu skupiny B můžete využít jiných (jednodušších) důvodů pro vydání výjimky…

Kde a jak případně zažádám o výjimku na A-I?

Žádá se úplně stejně jako o povolení na kategorii B – tzn. na Vašem příslušném pracovišti policie (Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál).

Pokud mám sklopnou pažbu na své samonabíjecí pušce, kterou již vlastním, jak toto (a zda toto) budu muset do budoucna případně řešit?

Nijak to není potřeba řešit 🙂. Svou zbraň držíte i nadále legálně bez ohledu na délku, sklopku atd.

Pokud chci po novelizaci zakoupit tlumič hluku na některou ze svých zbrani, jaký bude postup k jeho nabytí ?

Tlumiče budou zařazeny v kategorii C, tzn. stejně jako třeba brokové dvojky. Lze je tedy zakoupit po předložení zbrojního průkazu (není nutné povolení ani výjimka) a máte standardně povinnost tlumič ve lhůtě 10 dnů zaregistrovat u příslušného útvaru stejně jako jakoukoli jinou zbraň podléhající registraci. K tlumiči Vám bude následně vydán samostatný průkaz zbraně.

Mohu nakupovat nadále „nadlimitní“ (pro pistoli nad 20, pro dlouhé zbraně nad 10 ran) zásobníky?

Ano, novelizovaný zákon poskytuje hned několik možností. ALE! Zdaleka nejjednodušší bude vyřídit si hned na začátku výjimku na nadlimitní zásobníky (k tomu bude sloužit podobný formulář jako pro výjimku na zbraň kategorie A-I). Na základě této výjimky můžete nabývat v budoucnu zásobníky bez dalších omezení nebo administrativy. A hlavně nebude muset člověk řešit, jestli náhodou nedává příliš velký zásobník do zbraně registrované třeba jen jako kategorie B. Proto lze velmi doporučit nezabývat se příliš jinými (podstatně složitějšími) možnostmi a vyřídit si hned tuto výjimku na nadlimitní zásobníky.

Jakým způsobem na ně konkrétně dosáhnu výjimky? Kde (odkdy) a jak žádat?

Vše závisí na tom, kdy zákon nabyde účinnosti. Jakmile bude novela účinná (někdy koncem ledna nebo začátkem února?), mělo by být v zásadě záhy možné o výjimku žádat. O výjimku se bude žádat na formuláři, který musí ještě stanovit Vnitro vyhláškou (ta je aktuálně v připomínkování…).

Musím mít výjimku pro zásobníky, pokud nemám zbrojní průkaz a nějaké nově nadlimitní vlastním?

Ne, i na Vás se v takovém případě vztahuje grandfathering, pokud jde o zásobníky, které už nyní vlastníte.

Musím mít výjimku pro zásobníky k expanzní zbrani-plynovce? (pokud je ten shodný s tím k reálné zbrani, třeba k samopalu pro armádní historické akce)?

Zásobníky, které už nyní vlastníte k takové expanzní zbrani, můžete nadále vlastnit. Stejně tak, pokud máte expanzní zbraň dneska jako kategorii D, tak Vám i nadále zůstává v kategorii D a zásobníky tvoří její legální příslušenství. Tady může být bez výjimky jen trochu problém s pořizováním nových nadlimitních zásobníků do budoucna – zbraně, které budou po novele předělávané na expanzní z ostrých (tj. asi i většina takových, které používají originální zásobníky) už nebudou moci přejít do kategorie D a budou zůstávat v původní kategorii (a zbraně upravené na expanzní z ostré kategorie A budou nově kategorie A-I, tj. na jednodušší výjimku).

Musím mít výjimku pro zásobníky ke znehodnocené zbrani?

Ne, zase to ovšem platí pro zásobníky, které už nyní vlastníte. Samozřejmě ke znehodnocené zbrani bude i nově možné pořizovat jako dekoraci např. zásobníky bez pružiny nebo se znehybněným podavačem apod.

Jak to bude s těmi „nadlimitními“ zásobníky, které už dávno vlastním a nakoupil jsem je v minulosti?

Ty samozřejmě můžete bez problému vlastnit i nadále 🙂. Při převodu na dalšího držitele by si jen měl ale člověk ověřit, že má buď zbraň kategorie A-I nebo má obecnou výjimku na nadlimitní zásobníky.

Když mám zásobníky s rozličnou kapacitou, které pasují jak do zbraně krátké, tak i dlouhé kterou vlastním, musím na ty delší (třeba pro karabinu AR15, do které lze užívat 17ti ranné z pistole Glock) mít též výjimku?

Tohle je nejspíš v zásadě racionálně neřešitelný problém. Nejjednodušší řešení je vyřídit si výjimku na nadlimitní zásobníky (tj. „obecnou“ výjimku na nadlimitní zásobníky, nikoli výjimku na konkrétní zbraň kategorie A-I) a následně už člověk tyhle otázky řešit nemusí…

Když si budu pak chtít koupit plynovku – jaký bude postup nabytí/registrace?

U plynovek („expanzní zbraň dovoleného výrobního provedení“) bude v zásadě dvojí možnost. Buď člověk sežene plynovku s ověřovací značkou z doby „před novelou“ a pak nemusí nic moc řešit, to bude totiž i po novele zbraň kategorie D, tzn. bez povinnosti ohlášení. Anebo budete kupovat nově vyrobenou plynovku, která bude už spadat do kategorie C-I (to se pozná podle roku ověření vyraženého na zbrani), a pak ji budete muset do 10 pracovních dnů ohlásit Vašemu příslušnému útvaru policie (Službě pro zbraně a bezpečnostní materiál). Na rozdíl od zbraní na zbrojní průkaz ale nemusíte při ohlášení takové zbraně na pracoviště policie přímo dojít, bude stačit ohlášení poštou nebo třeba datovou schránkou. Taky se nebude platit žádný správní poplatek a ani nedostanete průkaz zbraně. Konkrétní postup ještě bude upřesňovat nařízení vlády, které je nyní v připomínkování, tam se bude také stanovovat příslušný formulář.

Týkají se nějak nové zákony (míníme nějakou změnu) flobertek, které již vlastním, jak těch celých vyrobených nově už jako flobertka, tak předělaných na flobertku z ostré zbraně?

Pokud jde o flobertky, které byly zkušebnou ověřené před účinností novely, tak u nich se nemění nic a i nadále se jedná o zbraně kategorie D. Rozhodující bude tedy rok ověření vyznačený na zbrani.

Jaký bude nyní po novelizaci postup při nákupu flobertky vyrobené celé nově už jako flobertka a flobertky vyrobené z původně ostré zbraně?

Tady je to třeba rozdělit na několik dílčích otázek.
Pokud jde o flobertky vyrobené nebo upravené před nabytím účinnosti novely, tak ty nadále zůstávají v kategorii D a jejich vlastník je může jako zbraň kategorie D i dále prodat. Rozhodující bude rok u ověřovací značky na dané zbrani.
Pokud jde o nově vyráběné flobertky, které projdou ověřením po novele, tak ty budou zařazeny do kategorie C-I a nabyvatel je bude muset do 10 pracovních dnů ohlásit příslušnému útvaru policie na speciálním formuláři (ten bude stanoven nařízením vlády, které je zatím v legislativním procesu). Při prodeji dalšímu držiteli bude muset dosavadní vlastník na stejném formuláři danou zbraň odhlásit. Oproti ostrým zbraním nebude ale nutné se zakoupenou flobertkou přímo na policii chodit a ohlášení i odhlášení bude možné i jen korespondenčně (nebo datovkou).
Zásadní změna bude u předělaných flobertek – předělávání jako takové sice novela nezakazuje, ale předělaná zbraň nezmění kategorii a zůstane v původní kategorii jako původní zbraň na plnohodnotné ostré střelivo. Jinými slovy pistole upravená z 9mm Luger na 6mm Flobert bude nadále zbraní kategorie B, a to bez ohledu na úsťovou energii. Toto se ale týká předělávek, které budou procházet zkušebnou po novele, flobertek upravených z ostrých zbraní, které jsou dnes v kategorii D, se tahle změna nedotýká.

Týkají se nějak nové zákony (míníme nějakou změnu) vzduchovek, airsoftů, paintballek, které již vlastním?

Ne, tady v této oblasti se nemění v zásadě nic, a to ani u zbraní, které už nyní vlastníte, ale ani u nově prodávaných. Do budoucna po nějaké další novele by se měly vzduchovky, které jsou dnes v kategorii C (tj. s úsťovou energií nad 16 Joule) přesunout níže do kategorie C-I, ale v tomhle směru udělala novela jen jakýsi nedotažený půlkrok…

Jaký bude nyní po novelizaci postup při nákupu těchto zbraní?

Stejný jako nyní, vzduchovky do 16 Joule, airsofty a paintball jsou i nadále v kategorii D, tedy od 18 let „volně“, a vzduchovky nad 16 Joule jsou v kategorii C, tedy na zbrojní průkaz.
Mininovela sice zavedla novou hranici pro ráži 6,35mm (do 6,35mm včetně by se mělo jednat o kategorii D a nad 6,35mm o kategorii C-I), ale vzhledem k tomu, že zároveň byla jednak zachována hranice pro energii (16 Joule) a jednak paintball (stejně jako různé rádoby obranné zbraně na principu paintballu) zůstává v kategorii D, tak se reálně nemění nic…

Týkají se nějak nové zákony (míníme nějakou změnu) historických zbraní, čili se všemi hlavními díly vyrobenými do 31.12.1890?

Ne, ty zůstávají stejně jako dnes v kategorii D.

Týkají se nějak nové zákony (míníme nějakou změnu) zbraní znehodnocených, které již vlastním?

Již dnes vlastněných znehodnocených zbraní se novela nedotýká. V novele je obsažená změna, která se dotýká zbraní, které budou po nabytí její účinnosti znehodnocovány podle evropského nařízení z roku 2015 – tyto nově znehodnocené zbraně budou spadat do kategorie C-I. Rozhodující bude tedy opět vyznačení roku znehodnocení na zbrani, resp. datum na certifikátu znehodnocené zbraně.

Jaký bude nyní po novelizaci postup při nákupu znehodnocené zbraně?

Opět je třeba rozlišit dvě situace. Buďto si budete kupovat dříve znehodnocenou zbraň od prodejce v ČR, a pak se bude i po novele jednat o zbraň kategorie D a není nutné řešit další ohlašování nákupu apod.
Nebo si budete chtít koupit zbraň znehodnocenou po novele – tady se bude nově jednat o zbraň kategorie C-I a bude nutné nákup takové znehodnocené zbraně ve lhůtě 10 pracovních dnů ohlásit příslušnému útvaru policie na formuláři, který stanoví nařízení vlády (to nyní prochází mezirezortním připomínkováním). Na rozdíl od zbraní na zbrojní průkaz ale nebude nutné se zbraní na příslušný útvar policie dojít, a bude stačit ohlášení poštou nebo datovkou.

Pokud se učím na zkoušku, která se třeba bude konat v období jara 2021, mám se již učit nové otázky? Odkdy budou tyto případně k dispozici?

Určitě bude třeba se naučit nové otázky. Ty by mělo uveřejnit Ministerstvo vnitra na svém webu (podle neformálních informací by to mělo být co nevidět a určitě prý před účinností novely…).

Co udělat pro to, abych se dle druhého, dodatkového „vyjímacího“ zákona stal „branně-bezpečnostní rezervou? Odkdy a jak lze tak případně učinit?

Podle tohoto „nadstavbového“ zákona se za stanovenou zálohu státu budou považovat účastníci systému střelecké přípravy, tzn. absolventi státem akreditovaných kurzů. Podoba kurzů bude upravena v prováděcím předpise – konkrétně půjde o nařízení vlády, které bylo už v létě prezentováno v parlamentu. Podle neformálních informací by mělo být nařízení rozesláno do oficiálního připomínkování během následujících 14 dnů. Tady ale evidentně dojde k jistému zpoždění. Jakmile totiž nabyde platnosti nadstavbový zákon a pak zmiňované nařízení vlády, tak organizace, které budou kurzy organizovat, budou muset ještě následně získat příslušnou akreditaci od Ministerstva vnitra. Akreditace bude udělována ve správním řízení, a to také nějakou dobu trvá. První akreditované kurzy by se tedy mohly konat snad na jaře.

Pokud se stanu touto rezervou, musím mít výjimku (nadlimitní zásobníky, atd.) dle prvního zákona?

Nyní to vypadá, že ano, ale účast ve stanovené záloze státu by Vám i do budoucna měla garantovat, že o takové výjimky nepřijdete ani tehdy, pokud by se za pár let v Bruselu rozhodli, že pro sportovní účely (nebo dokonce vůbec podle směrnice) výjimku dostat už možné nebude. Tady je třeba se na to dívat tak, že nakonec se podařilo prosadit i novelu zákona o zbraních v takové podobě, že nyní (to je velmi důležité, budoucnost nevypadá nijak růžově!) není nutné se „schovat“ pod nadstavbový zákon. Ale jednak někdy v blízké budoucnosti už může být zase všechno jinak, a jednak účast ve stanovené záloze státu by snad měla přinášet i nějaké další výdobytky 🙂 (tady ale ještě velmi záleží na konkrétní podobě prováděcího nařízení vlády, které se nyní připravuje)…

Budu moci nosit dle druhého zákona, coby ona rezerva, střelivo s řízenou deformací (a případně odkdy)?

Střelivo s řízenou deformací bude možné nosit už přímo podle novelizovaného zákona o zbraních. Držitel zbrojního průkazu skupiny E bude moci nosit střelivo se střelou s řízenou deformací na základě výjimky pro střelivo kategorie A-I (což právě bude řízená deformace u střeliva pro krátké kulové zbraně), která bude vydávána za stejných podmínek jako výjimka pro zbraně kategorie A-I, resp. pro nadlimitní zásobníky.

Jsou ještě jiné výhody či případný profit pro české majitele legálních soukromých zbraní, pokud se stanou do budoucna onou branně-bezpečnostní rezervou?

Pokud jde o materiální 🙂 výhody, tak některé jsou zřejmé už nyní – jako např. podstatně větší jistota držení zbraní do budoucna nebo absolvování akreditovaného kurzu, u kterého by si měl být člověk jistý, že má určitou garantovanou kvalitu.
Při projednávání zákona v Poslanecké sněmovně byl ale upraven § 7 nadstavbového zákona, který účastníkům tohoto „systému střelecké přípravy“ umožňuje poskytovat i další už velmi konkrétní podporu, jako např. dotaci střeliva, zpřístupňování státních střelnic apod. Tady bude velmi záležet na tom, jak to konkrétně uchopí nařízení vlády, které se nyní připravuje a které by mělo konkrétní podobu podpory účastníků systému střelecké přípravy definovat.
A konečně je tu určitá šance, že by nadstavbový zákon mohl v budoucnu (alespoň do nějaké míry…) pomoci ochránit tuzemské držitele i před kompletním zákazem olova ve střelivu. Ale to je vše otázka budoucnosti. Hlavní je si uvědomit, že teď bychom neměli tenhle „systém střelecké přípravy“ zajít na úbytě – za pár let bychom mohli najednou zjistit, že ho potřebujeme, aby od nás odstínil nějaké nové protizbraňové nápady, ale přitom tu pro nezájem střelecké veřejnosti nic kloudného nevzniklo…
No a konečně jsou tu výhody, dejme tomu nemateriální 🙂, vlastenectví a sounáležitost třeba… Nebo skutečně aktivní občanský postoj – nebojme se toho, občanské aktivity tu mohou získat podstatně konkrétnější a sebevědomější podobu, než tomu v případě státem organizovaných aktivit vesměs kdy od první republiky bylo (trochu patetické? 🙂 Jistě, ale to k tomu patří, ne? :-))

Co udělat pro to, abych se dle druhého, dodatkového „vyjímacího“ zákona stal „školitelem“ a mohl se tak věnovat výcviku branně-bezpečnostních rezerv? Odkdy a jak lze tak případně učinit?

Požadavky na odborné instruktory, kteří budou moci v rámci akreditovaných kurzů školit, bude ještě upřesňovat nařízení vlády, které bude snad už v dohledné době předloženo Ministerstvem vnitra do připomínkování. Podle nadstavbového zákona by to měli být v zásadě lidé, kteří budou moci „nějak“ prokázat, že mají pro takovou činnost dostatečnou způsobilost, a to ať už na základě vzdělání, praxe nebo i různých vyšších kurzů apod. Hlavní ale je, že odborný instruktor nebude školit kurzanty sám o sobě, vždy bude muset školit v rámci akreditovaného subjektu, kterým bude držitel zbrojní licence.

Tak, už jasnější? 🙂 Snad jo… Ne?

6 comments

 1. Výborný článek, jenom zde postrádám, co bude s předovkami, jako např. deringer apod. To nejsou historické zbraně, ale dosud se neregistrovaly a byl zapotřebí jenom dosažený věk.

 2. Uvodem tímto děkuji Lize Libe za opravdu poctivý a neutuchající boj o práva na legalní vlastnictví nejen palných zbraní.Jsem nevidomá, takže vlastním pouze sebeobranné prostředky (už mám reálnou zkušenost se sebeobranou), mezi spoluobčany panuje mylný dojem, že se to netýká lidí, kteří nevlastní palné zbraně, ale to je špatný postoj: EU blázny může napadnout úplně cokoliv (viz. místo veganského burgeru se bude říkat „kotouč“, místo veganského steake to bude Sajtanová deska atp.)! Ráda bych se optala, zda bude opravdu třeba u plynovek předložit zdravotní způsobilost? Je v novele přímo formule o právu na zbran pro občany ČR, nebo se to vztahuje pouze pro bezpečnostní rezervy? Na závěr bych se optala, zda bude Liga Libe i nadále usilovat o ústavní novelu, když to tentokrát nevyšlo, z čehož jsem osopbně velice smutná. Neviním rozhodne Ligu Libe. Moc fandím a určitě bych ráda L. L. podpořila, děláte totiž skvělou práci a dlee mého jste to Vy, kteří opravdu hájí naše práva zuby – nehty. S uctou a pozdravem, Radka Hlaváčová

 3. Dobrý den,
  děkuji za Vaši usilovnou a jistě v boji s byrokracii nelehkou práci! Petice podepisuji 👍🏼
  Prosím Vás, co obnáší stát se onou bezpečnostně branou rezervou státu?
  Mně se o tom nepodařilo nic najít, možná jsem hledal málo, nevím.
  Jsem voják v záloze s absolvovanou základní vojenskou službou.
  Děkuji a omlouvám se za možná hloupou otázku.

 4. Srdečně zdravím. Sice nepatřím mezi ty držitele „těžkých zbraní“ na smrtící střelivo, ale jsem držitelem C-I Flobert 6 mm Alfa revolveru a HDR 50 obranné pistole na gumové střely. Musím říct, že s přístupem EU, která se snaží omezovat práva lidí na sebeobranu, nesouhlasím a považuji takový krok za velice špatný. Když se podíváme na situaci, která panuje ve světě, je zřejmé, že lepší to nebude ohledně bezpečnosti. Osobně bych byl pro to, aby například zbraně 22 short (malorážky) byly volně dostupné již v rámci C-I kategorie stejně jako plynové zbraně, Flobertky a pod. Lidé by měli mít právo se účinně bránit. Ostatně případy, kdy se násilníci dobývají do bytů nevinných lidí přibývají, agresivita ve společnosti taktéž. Odzbrojovat veřejnost je cestou do pekel.

  Co se týče Flobert zbraní, dlouho jsem rozmýšlel, zda se pro ni rozhodnout a zakoupit ji. Dnes vidím, že z hlediska osobní ochrany to je zbraň, která dokáže pomoci, ale přitom se jedná de facto o neletální zbraň. Samozřejmě zranit dokáže dostatečně, což z ní dělá dobrou zbraň na obranu pro lidi, kteří se těžkých zbraní obávají a netroufají si na ně 🙂 Sám jsem měl možnost vyzkoušet, co tahle zbraň dokáže. Na vzdálenost 5 metrů téměř prostřelila 5 cm dřevěnou fošnu, což myslím, že z pohledu osobní ochrany je zbraň dostačující, aby odradila pachatele a zajistila mu „jiné starosti“, než pokračování v útoku. Co se týče aktivity Ligy Libe, plně podporuji a stojím za nimi, protože nebýt jich, dnes bychom byli proti grázlům bezbranní, o což politikům a vládnoucím jde (celosvětově).

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: