A zde již naše odpověď premiérovi ČR, který v minulém týdnu poslal dopis naší LIZE LIBE, obsahující jeho ujištění, že Vláda ČR i Ministerstvo životního prostředí budou na evropské politické scéně hájit tvrdě pozici našeho státu proti nesmyslným zákazům olova ve střelách a rybářských závažích… Cituji:

Vážený pane předsedo Babiši,

dovolte mi, poděkovat upřímně za Váš dopis výše uvedeného jednacího číslo ze dne 5. listopadu 2019 (výše přiložen). Velice si Vaší odezvy, tj. opakovaného ujištění o nepodpoře zákazu olova, vážíme.

Vaši odezvu jsme bez prodlev sdíleli mezi veškeré naše komunikační a sociální sítě pokrývající obrovskou část občanů a voličů ČR, učinili jsme vše, ať se Vaše slova dostanou mezi 304 000 držitelů zbrojních průkazů v ČR a 203 000 petentů našich petic (signovaných veškerými ústavními činiteli naší země). Žádáme zdvořile, nechť naše vláda pevně setrvá na tomto postoji, nechť nedovolí absurdní a nesmyslný plošný zákaz olova, nechť nedovolí ohrožení profesí a koníčků tak obrovské masy českých občanů, nehovoře o ohrožení bezpečnosti naší země. Děkujeme za to, vážený pane předsedo.

Vážený pan ministr Brabec nás osobně ujistil, čehož si také velice ceníme, že veškeré budoucí kroky v této věci s námi bude předem diskutovat a konzultovat, jak s námi, tak také se všemi svazy (myslivců, rybářů, atd.), které se dotčeného setkání s námi účastnily – sečteně tyto veškeré svazy zastřešují na bezmála 1 000 000 českých občanů (tj. 304 000 držitelů ZP, 203 000 petentů petic LIGY, 310 000 rybářů, 62 000 myslivců, plus rodiny a podporovatelé). Je důležité, dovolte mi uvést prosím, aby MŽP prostřednictvím svých zástupců v Radě EU na všech úrovních jednání hájilo dřívější stanovisko PS PČR – tedy pevné ohrazení se proti plošnému zákazu olova mimo mokřady. Je také mj. důležité, aby MŽP jakožto pověřený orgán členského státu zpracovalo připomínky v rámci veřejné konzultace agentury ECHA ohledně zákazu olova, viz – dovolte prosím: https://echa.europa.eu/…/calls-f…/-/substance-rev/24001/term Jak uvádíte, vážený pane předsedo, k přepracování dotčené „Národní strategie“ ze strany MŽP již došlo (olovo bylo vyňato), leč toto je sekundární, pokud naše země – cestami jak si výše dovoluji uvést – nebude hájit pozici ČR v Radě EU. Jsme si jisti, a veškerá jak slova tak skutky váženého pana ministra Brabce po našem setkání nás o tom ujistily, že v panu ministru Brabcovi máme osobnost, která rozhodně nedovolí poškození práv tak obřího počtu občanů.

Veřejnost, početné komunity, ve shora uvedeném počtu, vážený pane předsedo, vysoce ocenily Váš dopis a byly za Vaše slova nemálo vděčné. Jde o komunity oddané a věrné a svůj vděk projevují nejen u voleb, o tom Vás, vážený pane předsedo, mohu naprosto ujistit. Jde nezřídka o typ voličů, jež by k volbám jinak nešel, leč vždy po našem tzv. „vyburcování“ rádi dávají hlas tomu, kdo se bije a postaví za jejich práva, svobody, ve finále za bezpečnost naší země.

S úctou k Vám, vážený pane předsedo,

za petiční výbory obou petic proti odzbrojení,

za prezídium lidskoprávní bezpečnostní LIGY LIBE,

Bc. Carla Cizova, MBA
LIGA LIBE, z.s.
viceprezident

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: