Tak zde oficiálně na www stránkách Senátu již vyvěšeno toto, cituji:

135 Novela Listiny základních práv a svobod – senátní návrh, senátní návrh zákona, zařazen jako senátní tisk…
(viz: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie…)

A o jeho projednávání se bude nyní koncem října hlasovat…

K dalšímu – stále se zde (i jinde) někteří ptají, zda věta cituji: „bránit sebe i jiné se zbraní“ stačí… Tedy, že by tam rádi viděli něco o zbrani palné (soukromé legální) apod. Prostě, že se jim toto zdá příliš obecné a co nám tedy třeba s ochranou našich práv v této oblasti ani nepomůže…

Za prvé, napsanou klauzuli vypracoval člověk, který má legislativu i zbraně a vše kolem v nich tzv. v malíčku – a kterému můžeme všichni velmi, opravdu velmi věřit. A i další mnozí velmi renomovaní právníci, včetně některých ústavních, mluví o tom, že tato věta je vypracována OPRAVDU DOBŘE…

Dále, na jednu stranu chápeme, že by někteří chtěli vidět přímo ono právo na zbraň palnou v senátním návrhu ústavní změny explicitněji (ono: „tak jim řekněte, ať tam dají prostě nárok na zbraň, a hotovo“… 🙂 ). To je takový ten typický maximalismus, který končí nakonec tím, že to prostě skončí, jak se říká lidově: „kdo chce víc, nemá nic“.
Jistě, ústavní změnu v podobě takovéhoto přímočarého „2. dodatku“ samozřejmě lze navrhnout, ale šance na prosazení se limitně blíží nule – už návrh z roku 2017 byl formulován výrazně opatrněji a jaké to tehdy způsobilo kontroverze. Takže: neměli bychom ani kapku šance na schválení – a to jak (vlastně zde dvakrát) v Senátu, tak i později ve Sněmovně. A pamatujte, máme už jen JEDNU, JEDINOU ŠANCI!!!

Pokud jde o stávající návrh, tak samozřejmě je možné dovozovat i restriktivní výklady (např., že si každý může vzít onu cihlu a všechno ostatní se zakáže) – ale nepříznivé nebo nesmyslné výklady je možné dovozovat v zásadě u jakékoli ústavní garance (např. máte garantovanou soudní ochranu za podmínek stanovených zákonem, a zákon samozřejmě může stanovit, že soudní poplatek bude 1 milion Kč atd.). V Listině práv a svobod je totiž proti takovýmto svévolným výkladům jdoucím proti smyslu jednotlivých práv a svobod určitá pojistka v podobě čl. 4 odst. 4, který říká: „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“. Ale to vše, celá ústava, zákony atd. samozřejmě platí jen do té doby, dokud to aktuální státní režim má vůli dodržovat – pokud se tu chopí moci nějaký totalitní systém, tak jsou všechny ústavní garance beztak k ničemu.

Na druhé straně – není totiž úplně pravda, že právo na sebeobranu je dnes vlastně nějak zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu velmi obecný (zahrnuje vše od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích). A třeba čl. 10 (ochrana soukromí, cti atd.) je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát, ne, že se chrání sám.

Je též pravda, že stávající návrh je širší a vztahuje se na všechny možné zbraně, nejen zbraně palné. Ale to bychom viděli naopak jako jeho velký klad – jednak se do toho palné zbraně bez problému vejdou, jednak to do budoucna nevypadá jako tzv. „účelovka“.
A jednak nikde není řečeno, že vedle omezování palných zbraní (které bude nepochybně ze strany EU pokračovat), se nezačnou omezovat např. právě i nože (a že již pokusy byly), pepřové spreje atd.
Prostě: „čistý“ 2. dodatek by zase těmto snahám nebránil.

Takže, až někoho kolem vás zase bude prosím například napadat „proč tam nejsou ty moje zbraně přímo“ – a „jak mě tohle ochrání“, zkuste mu to takto nějak, moc prosíme, vysvětlit, ano ?

Díky za to opravdu moc…

PS: a věřte, že my z LIGY LIBE a spousta blízkých lidí kolem nás, děláme skutečně vše (a je toho opravdu nemálo, těžko by si vůbec někdo představil masu té práce a času), aby naše/vaše zbraně zůstaly i do budoucna u nás/vás doma…

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: