received_951415241890334.jpeg

Přijďte podpořit ÚSTAVNÍ PRÁVO NA ZBRAŇ a naši petici.
Potřebujeme vás všechny! Buďte u toho!

Chcete si v době „utahování šroubů“ ústavně pojistit zachování možnosti držet naše legální zbraně? Jste proti plošnému zákazu veškerého olověného brokového i kulového střeliva, jehož přípravu aktuálně zadala Evropská komise?

Tak vítejte na veřejném projednání ve velkém zasedacím sálu senátu v úterý 17. 9. 2019 od 10 do 14 hodin. Během jednání vystoupí nejen zástupci nás petentů a odborné veřejnosti, ale i renomovaní úředníci ministerstev, (ústavní) právníci, politologové i zákonodárci samotní. Pozván byl i prezident republiky, který sám patří se svojí ženou k petentům.

Léta naší průběžné tvrdé práce a osvěty přinesla ovoce, takže velmi významná skupina senátorů napříč politickým spektrem iniciativně připravila senátní návrh, který má doplnit „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní“ do tzv. Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku.

A o to jde, aby zákonodárci viděli, že jejich iniciativním návrh má naši plnou podporu, a že jako občané o zakotvení ústavního práva na zbraň stojíme, a že toto vnímáme jako podstatný příspěvek k zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech. Proto je hojná účast nás občanů velmi důležitá, děláme to přece pro naše legální zbraně.

A jak naše úspěšné petiční tažení senátem začalo?
Lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE – Petice proti nesmyslným zákazům legálních obranných prostředků reprezentující práva 300 tisíc legálních držitelů zbraní předala 12. června 2019 do rukou senátorů v budově Senátu petiční archy s fyzickými podpisy občanů vážícími kolem 100 kg, a nyní senátorům petičního výboru předložíme naše expertní i občanská stanoviska podložená fakty a zkušenostmi od nás i ze zahraničí.

Dosud se nám vše docela daří. Přesto však nemůžeme usnout na vavřínech. Vzpomeňme si, že v r. 2017 při prvním pokusu zakotvit ústavní právo na zbraň to také vypadalo pozitivně, ústavní zákon prošel jednoznačně sněmovnou, ale pak se to v senátu zadrhnulo o pouhé 4 hlasy. Tak brzy na viděnou v senátu 🙂

Jednání je veřejné, vstupenky ani rezervace není třeba. Stačí prostě s průkazem totožnosti dojít do senátu v cca 9:30 hod do Valdštejnského paláce recepce „A“, a říci, že jdete na projednání Petice, ale my ostatní tam stejně už budeme a projdeme kontrolou spolu.

Organizační pokyny pro účastníky – návštěvníky Senátu. POZOR, DŮLEŽITÉ!

Tímto bychom vás všechny, co tam s námi budete, chtěli o něco moc a moc poprosit… a to zejména:

1) Neberte tam prosím ani žádné své zbraně, ani sebeobranné prostředky. Ty, kdo běžně a pravidelně u sebe něco podobného (a není divu) nosí, žádáme: udělejte (stejně jako my 🙂 ) tohoto dne malou výjimku – činilo by to totiž asi nemalý problém u vstupu – a to jak organizační, tak i časový…

2) My sami si vzhledem k povaze události na sebe bereme společenský oblek (což pro nás některé je, věřte vysoká cena 🙂 ) – což vás ale přímo dělat nenutíme.
Ale moc prosíme, zanechte doma toho dne cokoliv maskovaného či „taktického“ – prostě, neberte si tam na tuto akci jakýkoliv oděv (a to včetně tašky, batůžku. apod.), který by jakkoliv jen někomu mohl zavánět „militantností“ – naši oponenti by toho pak mohli snadno využít

3) A další, nenoste dovnitř prosíme žádné vlajky ani transparenty – tím méně snad s nějakými, byť v humoru míněnými, ale i jinak vysvětlitelnými nápisy… A také prosím nic o EU, či dokonce vulgárního v tomto smyslu.

4) Taktéž, ne že bychom to v takto důstojné budově od někoho z majitelů zbrojních průkazů očekávali, ale také se prosím vyvarujte jakýchkoliv hlasitých projevů – tedy kromě potlesku, když se vám něco snad bude kromobyčejně líbit. Tedy: líbí se mi, tleskám. Nelíbí (či z toho přímo „rostu“ – i kdyby to bylo nevím co 🙂 ) – jsem nanejvýš disciplinovaně potichu…

5) A na závěr, pokud uvidíte někoho, kdo tato zmíněná pravidla porušuje, zkuste jej na to nenápadně a co nejslušněji upozornit. A protože tam mohou být nejen lidé jako my, ale taktéž (doufejme že ne…) nějací snad i provokatéři, co mohou chtít střeleckou veřejnost na takovém místě diskreditovat – v očividně velmi závažném případě vyrozumějte popřípadě místní ochrannou službu (obvykle zde z řad PČR), pokud by skutečně už nějaký vážnější problém měl nastat, ať to vyřeší nějak oni…
Ukažme tam totiž znovu, že jsme skutečně tou nejslušnější částí české veřejnosti – neb půjde opravdu o hodně – a to si jistě všichni uvědomujeme. Tak si to nějak (či jakkoliv) nepokazme…

A opravdu moc a moc díky vám všem za respektování toho všeho, o co jsme vás žádali v odstavcích výše…

Takže se tam uvidíme, budeme se těšit 🙂

Originální pozvánka zde:
www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=92699

Pozvánka na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které se koná dne 17. září 2019 od 10:00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“ k petici „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ (senátní tisk č. 119)

Zahájení senátor Jiří Drahoš, předseda výboru

Úvodní slovo a moderuje senátor Jan Tecl, místopředseda a zpravodaj garančního výboru

PŘEDSTAVENÍ PETICE Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v., zástupce petičního výboru, Jaroslav Pekařík, zástupce petičního výboru

PREZIDENT ČR Ing. Miloš Zeman – prezident České republiky (případně jím delegovaný zástupce)

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR SENÁTU PČR senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda výboru, senátor Martin Červíček, zpravodaj výboru

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST SENÁTU PČR senátor Ladislav Václavec, místopředseda výboru, senátor Václav Láska, člen výboru

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ÚSTAVU ČR a PARLAMENTNÍ PROCEDURY senátor Jiří Dienstbier, předseda komise, Zdeněk Hraba – senátor, místopředseda komise

PRÁVNICKÁ FALKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, KATEDRA ÚSTAVNÍHO PRÁVA A POLITOLOGIE doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD.

VÝBOR pro obranu POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR poslankyně Jana Černochová, předsedkyně

VÝBOR PRO BEZPEČNOST POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR poslanec Pavel Růžička

EVROPSKÝ PARLAMENT europoslanec Tomáš Zdechovský (příspěvek přednese Mgr. Aneta Bartošová, asistentka europoslance)

Ministerstvo vnitra České republiky JUDr. Jiří Nováček, první náměstek, Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Ministerstvo zemědělství České republiky Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra Sekce lesního hospodářství,
Mgr. Petr Dvořák, vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Českomoravská myslivecká jednota Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

Diskuse, diskusní příspěvky do 3 minut

Shrnutí a závěrečné slovo senátor Jan Tecl, zpravodaj garančního výboru

Jiří Drahoš v. r. předseda výboru

Prezence účastníků od 9:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“. Průkaz totožnosti nutný.

Předpokládané ukončení je do 14:00 hodin. Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením. Dovolujeme si Vás upozornit, že akce bude přenášena živě na webových stránkách Senátu a záznam může být za účelem informování veřejnosti zveřejněn na internetu.

1 comment

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: