Vážení,

v tomto týdnu se ohledně naší věci (tj. úsilí o ústavní právo na zbraň) odehrála další, pro nás velmi důležitá, událost – na senátním Ústavně právním výboru byla iniciálně projednávána jak naše petice, tak i ona pro nás tak klíčová novela, tedy návrh změny Listiny základních práv a svobod, kde by nově měla být do budoucna zakotvena naše práva na zbraň…

S velkou radostí zde musíme oznámit, že Ústavně právní výbor Senátu PČR podpořil na návrh senátora Martin Červíček (který byl též jmenován zpravodajem senátního UPV výboru pro jednání na veřejném slyšení k Petici dne 17/9) námi nedávno odevzdanou Petici…

Taktéž neméně potěšující zprávou je, že rovnou na tomto zasedání se na místě dokonce podepsalo, tedy se stalo navrhovateli zmíněné ústavní změny, 8 členů (!!!) tohoto výboru z celkových 10ti – v čele s jeho předsedou, senátorem JUDr. Miroslav Antl, který k tomuto kroku celý výbor vyzval… 

PS: jsou to další, opravdu velice významné kroky na naší nelehké cestě v boji za správnou věc – a my skutečně děkujeme za takovou obrovskou podporu všem těm váženým členům senátního ústavně-právního výboru, co se takto výrazně a rozhodně postavili za práva slušných českých občanů…

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: