Vážení,

velká sláva, neb právě dnes naše LIGA LIBE slaví JEDEN ROK své existence!!!

A udělalo se toho za tu poměrně krátkou dobu skutečně nemálo – ani bychom totiž tehdy před tím rokem sami nevěřili, kam až se povede některé věci v rámci našeho boje za správnou věc dovést a jak zásadně některá témata ovlivnit. 

Ukazuje se tak nejlépe, že nezáleží na tom, jak dlouho určitá organizace existuje – ale spíše na způsobu její práce a intenzitě nasazení lidí, co v ní pracují. 

Že je tedy lépe investovat čas, energii i prostředky do cílů a projektů, co je potřeba vykonat, než do existence organizace samé, tj. než cílit většinu činnosti na udržování její košaté struktury, nepružné členské základny či dokonce platů ne moc produktivních funkcionářů. 

Něco z toho, co se za ten eden jejiný rok dokázalo, je možné prolétnout zde: 
https://ligalibe.cz/o-nas/mame-za-sebou/. Ovšem, výčet úspěchů ohledně naší věci za tu poměrně krátkou dobu trvání LIGY LIBE, pracující naprosto odlišným způsobem i na základě diametrálně jiných principů, by byl mnohem delší. Navíc, vše to významné zde totiž vzhledem ke své povaze ani prezentovat veřejně nelze…

Co říci na závěr? No přejme si všichni do budoucna, aby to tak bylo i nadále. A aby též vaše ta úžasná obrovská podpora, co je hlavním motorem našich snah a úspěchů, trvala dál.

Věřte, že my budeme stejně intenzivně bojovat v dalších letech stejně tak i nadále – nejen za naše/vaše soukromé legální zbraně, ale za naše práva a svobody všeobecně…

Nedáme se!

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: