Vážení,
co říkáte na odpověď, co nám na náš předchozí dopis (viz níže) poslal pan Čestmír Franěk, ombudsman České televize?
A odepsala mu na to kolegyně hezky, ne?

PS: zde předchozí poslaný dopis:

Vážený pan

Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize

Na vědomí:
Čestmír Franěk, ombudsman, Česká televize

Re: Oficiální podnět na prošetření a včasné sjednání nápravy

Vážený pane generální řediteli, Vážený pane ombudsmane,

byli jsme zpraveni, že je aktuálně natáčen díl pořadu Nedej se s tématikou ochrany práv majitelů zbraní a všeho souvisejícího. Pořad je připravován panem Martinem Markem.

Dovolujeme si zde důrazně upozornit, že pan Martin Marek, je veřejně znám jakožto až žel tzv. „fanatický levicový aktivista“, aktivista explicitně proti-zbraňový. Je tak více než zjevné, že daný pořad bude ryzí anti-kampaň a poškozením na 304 000 českých držitelů zbrojních průkazů a na 200 000 petentů petic proti odzbrojení (kdy petici stvrdil také pan prezident země, pan premiér, šéf PS PČR, další čelní politikové). Jste veřejnoprávním médiem, hrazeným z financí daňových poplatníků, jste tak povinni respektovat povinnosti veřejnoprávního média. Mezi zásady veřejnoprávního média mimo jiné patří:
„ …
1.pluralisticko-stranicky neutrální – nezávislost na politických stranách a hospodářských korporací, přístup do média umožněn všem za stejných podmínek.

2.objektivita – míra kvality zprávy, jako věrnost reprodukované zprávy skutečné události. Mimo jiné vyžaduje nejméně dva nezávislé zdroje. Objektivní zpravodajství má být nestranné, věcné a věrné skutečnosti.

3.vyváženost – prostor média je určen nejen pro majoritní názory, ale i relevantní menšinové.

4.etický kodex média a redaktora – vychází ze zásad Mezinárodní federace novinářů z roku 1954 a rezoluce Rady Evropy. Řeší odpovědnost za pravdivost, práce se zdroji, respektování soukromí, vztah k politickým stranám, vystupování v jiných mediích, reklamách a jiné komerci. V kodexu jsou definovány dvě paralelní nezávislé struktury média: ředitelské (zodpovědnost radě, řízení, ekonomie, personalistika, ochrana redaktorů) a redaktorské (obsah média, personalistika redakcí). Popsána je jejich spolupráce, a efektivní řešení případných sporů.

5.Česká televize má zákonem vymezenou činnost mimo jiné „poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů
…“.

Žádáme Vás o zajištění reportáže objektivní, vyvážené, pravdivé. Jsme připraveni samozřejmě také projevit svůj názor – názor LIGY LIBE, chránící práva na 304 000 držitelů zbrojních průkazů a na 200 000 petentů petic proti odzbrojení. Své stanovisko do pořadu nabízíme i proto, že pan Martin Marek nejen, že je názorově proti-zbraňový, ale o zbraních ani nic neví (!!) – jak tedy může tvořit kvalitní reportáž, navíc objektivní a nestrannou, jak stanoví zásady veřejnoprávního média. Vyzní li daná reportáž jako ryze závislá, stranná a negativní anti-kampaň proti české střelecké obci, vyzní li tak díky porušení zásad veřejnoprávního média, bez prodlev podáváme podnět na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

Děkujeme za pochopení, včasné sjednání nápravy, vážený pane generální řediteli, vážený pane ombudsmane. S úctou k Vám,


Bc. Carla Cizova, MBA 
viceprezident 
LIGA LIBE

1 comment

  1. Vždyť to nejde přečíst -je to v jakýmsi blbým formátu ta odpověď z ČT -je to jakýsi oříznutí že je vidět jen střed článku -nelze lépe?

Napsat komentář

%d