Zde pro nás opravdu nanejvýš důležitá informace…

Neb LIGA LIBE komunikuje opravdu na té nejvyšší úrovni, podařilo se aktuálně zjistit od zástupců Vlády následující detailnější informace o projednávání žaloby, kterou podala dne 9. srpna 2017 Česká republika k Soudnímu dvoru EU ohledně zákazové Směrnice Evropské komise (požadavek na její zrušení).

Jen pro info, současně s požadavkem na zrušení směrnice byl tehdy podán také návrh na odklad účinnosti směrnice, avšak toto „předběžné opatření“ bylo loni v únoru bohužel zamítnuto (viz: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf… )

K aktuálnímu: stání u Evropského soudního dvora se bude konat nyní 5. března (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/cs/…). Dle naší komunikace se zástupci Vlády ČR a ministerstev, měl by se ho pravděpodobně zúčastnit zástupce nejen Vlády, ale i MV.

POZOR, tento den, tj. 5. března, ještě NEBUDE VYNESEN ROZSUDEK – v horizontu několika málo měsíců po konání ústního jednání bude pak totiž vyneseno (nezávazné) stanovisko generálního advokáta (datum vynesení by mělo být oznámeno na konci ústního jednání), rozsudek bude následovat až v horizontu cca 6 měsíců po vynesení stanoviska generálního advokáta. Finální rozhodnutí k žalobě tedy bude až tak na podzim 2019 či spíše dalece později.

Jinak, ústní jednání zmíněného 5. března je veřejné, více informací o vstupu do budovy a dalších praktických opatřeních je zde https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7019/cs/. Jednání bude probíhat v češtině, resp. Je zajištěno tlumočení do češtiny, jak LIGA zjistila přímým dotazem.

PS: řízení nebude živě přenášeno (jako například jednání Parlamentu jsou) a na místě není možno pořizovat foto a video záznamy….

1 comment

  1. Nedemokratický a autoritatvní Brussell, bude jednou odsouzen jako horší naž reálný socialismus. Slovani všech zemí spojte se.s

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: