Ve čtvrtek 17. ledna 2019 se událo něco, co tu skutečně ještě nebylo – aby v jediný den „velká ústavní trojka“, tedy Senát, Sněmovna i Vláda přijaly výzvu některé občanské platformy. A už vůbec výjimečné je, že se jedná o výzvu reprezentující téměř 1 milion občanů, a to z velké části organizovaných prostřednictvím zájmových svazů (viz zde).

K protestní nótě občansko-bezpečnostní platformy LIGA LIBE, zastřešující statisíce petentů, se totiž postupně připojily obrovské občanské zájmové organizace a svazy, jejichž členové by právě zanedlouho mohli být výrazně poškozeni: myslivci, rybáři, vojáci v záloze, apod.

O co vlastně šlo? Jednalo se o předávání protestní nóty našim nejvyšším státním představitelům, a to proti unijním zákazům olověných střel a rybářských závaží. Poselství bylo jasné, občané si nepřejí plošný zákaz olova v této oblasti, protože ekologické náhražky „neodporující fyzikálním zákonům“ prostě neexistují.

Zákazy a přehnané regulace ze všech stran

Jak nám pověděli zástupci rozhořčených občanů, EU agentura pro chemické látky (ECHA) nedávno dokončila svoji studii, a určila, že jedním z „nejurgentnějších“ ekologických problémů, co doslova ohrožuje naši planetu, nejsou hnojiva, chemické odpady, upravované potraviny, pokles druhové pestrosti, ani kvalita ovzduší kolem nás, ale právě OLOVO. Ne to v pohonných látkách, starých vodovodech, starých nátěrech, apod. Ale to, které prý vystřílí sportovní střelci, myslivci a dokonce i policisté, kteří by taktéž dokonce neměli být z budoucích přísných zákazů vyňati. A taktéž jsou údajně na vině i rybáři, že prý znečišťují takto řeky tímto prý „vysoce toxickým“ prvkem, když utrhnou někdy vlasec. Zákazy má nyní řešit opět Evropská komise, a to žel (a v tom je to největší nebezpečí), aktualizací přílohy stávajícího EU nařízení zvaného REACH, tedy dokonce bez schválení Europarlamentem a Radou EU. Ekopopulisty při tom, jak tvrdí LIGA LIBE, vůbec nezajímá, že olovo se bez nějakých zjevných škod užívá už po staletí, v přírodě se prakticky nerozpadá, a tak téměř nic nekontaminuje. A že též za něj není ohledně užití ve střelách a rybářských zátěžích plnohodnotná a cenově úměrná náhrada.

Vyháněním malého velkým ďáblem?

Delegace LIGY LIBE se tak snažila nejen na Vládě, ale i vedení Senátu, Sněmovny, a také gesčně příslušnému Ministerstvu životního prostředí dokládat argumenty to, že snaha EU agentury ECHA je spíše „vyháněním malého čerta, kterého staletí známe, velkým ďáblem, jehož neznáme vůbec“, neb oficiálně navrhované náhrady za olovo jsou nejen nefunkční a účelům naprosto nevyhovující, ale v konečném důsledku jsou náhražky i dokonce více toxické než olovo. A v příloze nóty byly taktéž odborně vyvráceny některá tvrzení úředníků Evropské komise, jakož i vyvráceny některé mýty, co zrovna o olovu panují. Jako hmotný důkaz byla všem zmíněným politikům věnována naprosto zachovalá olověná střela z bitvy u Slavkova z roku 1805, a to jako názorný příklad, že přírodě neškodí, a že se ani za dvě století i přes působení agresivních hnojiv a kyselých dešťů v zemi nerozpustila, a nic tudíž rozhodně nekontaminovala.

Nepravdivá chlácholivá tvrzení?

„Údajný zákaz olova v brocích a závažích je hoax“, říká europoslanec Tomáš Zdechovský, kandidát KDU-ČSL do eurovoleb (viz).

Další nepravdivá informace je, že „Brusel neplánuje plošný zákaz olověných broků“, což hlásá nepravdivý zpravodajský titulek Českého rozhlasu (viz).

Europoslanec Pavel Poc, lídr ČSSD do eurovoleb tomuto následně říká, že „by se měla řešit otázka používání olověného střeliva pouze v oblastech mokřadů a moc nechápu tu bouři v české sklenici vody… Překvapuje mě, že se k tomu vůbec dostáváme, protože pokud vím, tak taková debata prostě neexistuje.“

Na to vzápětí reaguje doktor Bohumil Straka, zástupce českých myslivců a viceprezident LIGY LIBE, která onu protestní nótu, co vyvolala nejen u nás, ale i v Bruselu takový rozruch, iniciovala: „Vyloženě lživá informace totiž je, že „Evropská komise nepřijala rozhodnutí, zda požádat ECHA o přípravu o omezujících opatření v použití olověné munice i v jiných terénech než jsou mokřady.“, což tvrdí v prohlášení mluvčí Evropské komise. My však máme důkazní dokumenty přímo z pera Evropské komise svědčící o pravém opaku, že samotná Evropská komise požádala agenturu ECHA o přípravu omezujících opatření (viz).

Navíc, Český rozhlas nás vůbec jako autory výzvy nekontaktoval, aby nás v souladu se zásadami vyváženého zpravodajství konfrontoval s těmito tvrzeními, ČRo nezjišťoval skutečnosti, a rovnou publikoval a vysíláním šířil tzv. „hoax“. „Je to až neuvěřitelné, protože ČRo je veřejnoprávní médium placené z našich nemalých poplatků, tak si nesmí dovolit takové zavádějící nepravdivé reportáže. Když spočítáme rozhlasový poplatek 45 Kč měsíčně x 12 = 540 Kč ročně, tak uvedli v omyl a znevěrohodnili téměř 1 milionů občanů zastřešených naší výzvou, kteří platí ČRo ročně půl miliardy Kč poplatku…“

V této souvislosti LIGA LIBE podala stížnost na ČRo k Radě pro TV a rozhlasové vysílání (viz).

A Straka pokračuje: „Co se týká europoslance Tomáše Zdechovského, z jeho facebookového profilu vyplývá, že po zhlédnutí zpráv TV Nova 19. ledna 2019 (viz), kde se v reportáži objevil titulek, že olovo je téma pro politiky, rychle napsal svoji tiskovou zprávu. Ano, zřejmě se toto stává první tematickou vlaštovkou květnových eurovoleb, vezmeme-li v potaz, že 17. ledna naší výzvu osobně převzali vrcholní politici z ODS a ANO, a už jsme zaznamenali vyjadřování poslanců i dalších parlamentních stran.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: