Attn.:

Generální ředitel Mgr. René Zavoral
Šéfredaktor Radek Kedroň

Redakce iROZHLAS.cz

Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2

Na vědomí:

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

Ombudsman Českého rozhlasu

Viktor Daněk
autor článku

Praha, dne 22. 1. 2018.

Re: Oficiální stížnost

Vážený pane generální řediteli Zavorale,

Vážený pane šéfredaktore Kedroni,

Vážený pane doktore Pokorný,

Vážený pane Daňku,

     důrazně a výslovně se zde ohrazujeme proti článku cituji název: „Brusel neplánuje plošný zákaz olověných broků. V českých mokřadech se nesmí používat už několik let“, viz https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/evropska-komise-zakaz-olovo-broky-rybareni-plosny-zakaz_1901201744_kro, zveřejněném prostřednictvím Vašeho média. Tento článek je nepravdivý, je jednostranný, patrně tendenčně a tzv. na objednávku vytvořený. Tento článek,  usiluje ozásadní dehonestování a znevěrohodnění lidsko-právního zapsaného spolku LIGA LIBE, jakož i jejího prezídia (autorů protestní nóty), zejména pak ovšem o dehonestování a znevěrohodnění cca 900 000 českých občanů a voličů sdružených pod Protestní nótou LIGY LIBE proti plánovanému zákazu olova, tj. nótou podporovanou ústavními činiteli ČR.

     Žádáme Vás tímto o uvedení informace na správnou míru (viz jak následuje níže). Zároveň tak podáváme stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Jste veřejnoprávní médium placené z nemalých poplatků nás, občanů, a je pro nás tedy šokující, jak zavádějící a nepravdivé reportáže si dovolíte zveřejnit. Uvedli jste v omyl až 1 000 000 občanů, kteří vám, tj. ČRo, hradí ročně až půl miliardy Kč. Uvádíme dále, že je skutečně vrcholem neprofesionality a neserioznosti uveřejnit takový článek, aniž nám – LIZE LIBE, aktérovi protestní nóty proti zákazu olova (nóty za bezmála 1 000 000 občanů předané v minulém týdnu ústavním činitelům) – zatelefonujete pro vyjádření, když press kit k události (s kontakty na nás), jakož i naše kontakty na všech webech naší organizace, jsou běžně dostupné. I toto dokládá, jak účelový, tendenční, jednostranný  a tzv. na objednávku tento článek bez nejmenší polemiky je.

     A nyní ke klíčovému: Evropská komise samozřejmě plánuje plošný zákaz olova. K tomuto existuje bezpočet písemných záznamů, mediálních reportáží, atd., kdy většina písemných důkazů pochází přímo z pera Evropské komise (!). Uvádíme zde nejvíce důležitý důkaz, citaci Evropské komise, která již v roce 2015 agentuře ECHA zadávala tento úkol, cituji:

„For any other uses of lead ammunition, including hunting in other terrains than wetlands and target shooting, as well as, for the use of lead weights for fishing,  we would like to ask  ECHA  to  start  collecting  information  for  the  assessment  of  the  risk  and  the  socioeconomic impact with a view, except if no risk can be demonstrated, to preparing another Annex XV dossier for restriction.“

V překladu tedy, „…s výjimkou,  pokud nebude prokázán žádný risk, připravit aktualizaci přílohy zakázaných látek (Annex XV) pro restrikci/zákaz…“. 
Tato situace nyní nastala, (risk byl údajně prokázán), tedy mají nastat zákazy.

Autentické zdroje: Viz 2 x příloha zde.

     O věci jsme důkladně jednali, a de facto denně ji již léta konzultujeme, s právními experty mimo jiné i v Bruselu, kteří vše dlouhodobě sledují, a také tito potvrdili, přímo po jejich jednáních s úředníky Evropské komise, že plošný zákaz olova se plánuje, nynější komise již restrikce nestihne,  a ponechá tak další konání na nové komisi.

Dále pak záměr Evropské komise na plošný zákaz olova stvrdili také představitelé z řad právních expertů evropských oborových federací, kteří mají „agendu olova“ ve své dikci již řadu let, sledují tak podrobně veškeré dění i celou genezi, účastní se všech jednání v daném tématu s úředníky Evropské komise, a také tito potvrdili, že plošný zákaz olova se řeší a je pouhou otázkou, kdy k tomu dojde.

     Žádáme Vás tedy, jak shora uvedeno,  o otištění informace na správnou a pravdivou míru, samozřejmě jsme kdykoli k dispozici pro Vaše další dotazy na kontaktech níže uvedených.

Díky Vašemu médiu, došlo k signifikantní snaze bagatelizovat a znevěrohodnit historickou iniciativu téměř 1 000 000 občanů, podpořenou (nejen) ústavními činiteli České republiky.

     Vzhledem k závažnosti tématu, dále vzhledem k dehonestaci LIGY LIBE, jejího prezídia, téměř 1 000 000 občanů sdružených pod protestní nótou, tak také ale potažmo ústavních činitelů, jež nótu podporují, žádáme o Vaši odezvu obratem, zejména pak o okamžité otištění informace na správnou a pravdivou míru. Naši stížnost podáváme tedy také na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

     S pozdravem,

za petiční výbory obou petic proti odzbrojení,

za prezídium lidskoprávní bezpečnostní LIGY LIBE,

Bc. Carla Cizova, MBA 
LIGA LIBE, z.s.

viceprezident

1 comment

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: