Pavel Černý, bezpečnostní expert, prezident LIGY LIBE
Rozhodně je to nepřijetí tzv. mininovely, tedy urychlené implementace oné zákazové směrnice Evropské komise („Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní“), která by ve jménu „boje proti terorizmu“ bohužel jen zásadně a dlouhodobě poškodila a šikanovala naše bezúhonné občany, tedy české vlastníky legálních soukromých zbraní a která by měla také vliv na bezpečnost naší země vůbec.  Mininovela by rovněž byla jen jakýmsi destabilizujícím provizoriem – neboť v situaci, kdy MV ČR právě namísto dosavadního zákona o zbraních (119/2002) dokončuje 4 nové systémové a promyšleně vytvářené zákony, jejichž dokončení se očekává v květnu 2019, by bylo současné zavádění jakýchkoliv vynucených a naprosto nesmyslných změn nejen mrháním nemalých prostředků z kapes daňových poplatníků, ale i vnášení nebezpečných zmatků do naší současné funkční legislativy a do činnosti odpovědných úřadů, jakožto i do právní nejistoty statisíců našich občanů. Právě v tomto se zúročila naše pětiletá práce coby členů výborů obou petic proti odzbrojení (www.peticezbrane.cz), které dosáhly na stovky tisíc podpisů, staly se jedním z největších protestních hnutí u nás – a před půl rokem gradovaly do vzniklé lidskoprávní platformy LIGA LIBE www.ligalibe.cz. Právě vlivem její usilovné vyjednávací činnosti, spojené se současným tlakem nemalé masy našich občanů, toto vše vedlo k tomu, že naši vrcholní politici  včetně nejvyšších ústavních činitelů díkybohu nesklonili hlavy a řekli své rozhodné „ne“ této direktivě. Naši držitelé zbrojních průkazů tak asi jako jediní v celé Evropě nebudou hloupě a nespravedlivě pozbývat nejen svá práva, ale i soukromé majetky. Za to vše musím poděkovat nejen svým kolegům z Ligy Libe a všem těm kvantům aktivních občanů, co nás v našem boji úžasně podporovali, ale v neposlední řadě i oněm mnoha politikům, včetně ústavních činitelů, kteří se dokázali zasadit o zájmy nemalé části svých voličů.

1 comment

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: