Vážený pan

Jan  Hamáček
1. místopředseda vlády
a ministr vnitra

Vážený pan

Mgr. Jan Bartošek
odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR

Praha, dne 29/8/2018
Re: Připomínkové řízení, MV-88675-1/OBP-2018, PID KORNB3GEMJ4E

Vážený pane ministře, Vážený pane magistře,

k návrhu nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní, viz Vaše č. j. MV-88675-1/OBP-2018 ze dne 9. srpna 2018, který jste předložili k posouzení v rámci meziresortního připomínkového řízení, dovolte nám sdělit,že k materiálu uplatňujeme  doporučující připomínky uvedené v 7-mi stránkové příloze tohoto e-mailu.Zároveň pak, pro kompletnost námi dodávané informace, znovu přikládáme otevřený dopis Vládě ČR,  který zde má přímou souvislost a jež byl k rukám váženého pana premiéra a členů Vlády ČR odeslán před několika dny.

Zdvořile žádáme, aby tento návrh nařízení vlády byl upraven v duchu našich odborných připomínek nebo byl zamítnut, děkujeme.

S pozdravem a s nabídkou připravenosti kdykoliv k další odborné diskuzi,

za petiční výbory obou petic proti odzbrojení, za lidskoprávní bezpečnostní LIGU LIBE,

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.
LIGA LIBE, z.s.

prezident

Ke stažení: dopis Vlade CR 8 2018

Ke stažení: Připomínky od LIGY LIBE k Návrhu nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní

 

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: