Na základě článku, který býl uveřejněn paní redaktorkou Irenou Válovou na serveru Česká justice, jsme se rozhodli reagovat formou otevřeného dopisu paní redakce a silně se tak vůči tomuto článku vymezit. Jehé celé znění si můžete přečíst níže, popř. si ho přečíst na našem FB profilu.

Vážená paní Irena Válová
Redaktorka www portálu Česká justice
Na vědomí: Šéfredaktorka Eva Paseková

Praha, dne 9. 11. 2017.

Re: Otevřený dopis, v reakci na článek zveřejněný dne 8. 11. 2017.

Vážená paní redaktorko Válová,

reagujeme tímto otevřeným dopisem na Váš článek včera publikovaný na následující adrese: http://www.ceska-justice.cz/2017/11/novela-ustavniho-zakona-pravu-obcana-drzet-nosit-zbran-zarazena-schuzi-senatu-provazi-lobbing/

Zásadně se zde ohrazujeme vůči v článku tolikrát užitému pojmu lobbing, silný lobbing, et cetera.

Z článku je zcela patrné, a to na několikero místech, že těmito lobbisty, míníte řádné občany, řádné petenty, jež vyjádřili svůj názor naprosto a zcela v souladu se ZÁKONEM 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním.

Ve jménu všech již cca 105 000 petentů, se zde výrazně ohrazujeme vůči tomu, aby tito občané, byli považováni za tzv. lobbisty!

Zejména pak v naší vlasti, kde tento pojem vyznívá zejména a většinou negativně, a bývá přičítán lidem, dovolte nám jmenovat, typu vážených pánů Dalíka, Janouška, atd.

Jsme si vědomi, paní redaktorko, že Váš článek plně čerpá z informací na webu váženého Senátu Parlamentu České republiky, ale tento zdrojový materiál, naprosto, ale naprosto absentuje od uvedení faktu lobbingu, jež byl Vámi tzv. domyslen, žel velmi nevhodně, a nejen nás, tj. Petiční výbor, ale i kvanta petentů, jež nás již v této věci kontaktovala, zásadně šokoval Vámi užitý pojem lobbing, natožpak silný.

Je to dehonestující, je to urážející, je to naprosto v rozporu faktem, že občané „jen a pouze“, a plně de iure, vyjádřili v Petici své stanovisko, za což mají být haněni nazváním „lobbisté“?

Vážená paní redaktorko Válová, veškeří tito petenti, „jen“ bojují za svá práva, která jsou v ohrožení !

Užitím pojmu „lobbisté“, je špiněna jejich již letitá snaha o uchování práv, která ve svém důsledku nejvíce ochrání a obrání naši zemi, nikoli občany samotné!

Boj za tato dotčená práva, je snad prvou či jednou ze vzácného mála, ukázkou „vln“ zdravého odporu a boje v naší zemi za poslední desítky let! Tak také inkriminovaná Petice prokazuje tento fakt – je čtvrtou nejvíce objemnou, co do počtu osobních podpisů, v naší zemi za posledních 5 let! Toto vše, tento zdravý boj, toto velké úsilí obrovské skupiny občanů, má býti veřejně haněno užíváním pojmu lobbing?

Proto se zde skutečně co nejdůrazněji ohrazujeme vůči včerejšímu článku, který ve svých jiných částech, je většinou objektivní či neutrální, ale ve svém finálním důsledku pak absolutně negativně vyznívající užitými pojmy lobbing, silný lobbing, atd.

Tito občané, tak početná skupina petentů, kteří jsou z velké části nejvíce prověřenou a slušnou částí české populace (ad rigorózní podmínky k získání i následnému udržení zbrojního průkazu) došla ve svém již letitém boji nesmírně, nesmírně daleko – drtivou většinou souhlasících členů vážené Poslanecké sněmovny kupříkladu prošel třemi čteními Sněmovní tisk 1021/0 – Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky, a my nedovolíme, ať toto obrovské letité úsilí na 105 000 petentů je haněno tak, jak k tomu došlo včera, ve Vašem článku, vážená paní redaktorko.

Všichni zmínění občané bojují za práva proto, aby mohli provozovat své koníčky, profese, aby v případě ohrožení a samozřejmě po pokynu příslušného nadřízeného orgánu mohli případně i bránit vlast – a toto má být zváno, tento boj, lobbingem?

Za takový lobbing, paní redaktorko, pokud předmětný boj dopadne zdárně, jak všichni petenti pevně doufají, jim poděkují i budoucí pokolení, mezi nimi děti Vaše i naše.

Je žel velmi, velmi smutné, že občané, petenti, musí bojovat za právo na obranu.

Paní redaktorko, opakujeme zde, NEJDE o lobbing, JDE o masivní zdravý odpor velké části české populace, jde o organizované zdravé domáhání se svých práv ze strany zákonadbalých a bezúhonných občanů, jde o jakýsi občanský dozor a legitimní odpor občanů s volebním právem – boj, který je patrně prvou ukázkou svého druhu v naší zemi za desítky let, jak shora psáno.

V definici lobbingu, nestojí nic o tom, že jde či může jít o obří skupinu řádných občanů, které hrozí okleštění jejich základních či nejzákladnějších práv, a aby se tak nestalo, vlastními silami se staví na odpor.

Chybí zde mimochodem, paní redaktorko také ony pověstné milionové úplatky, které nechvalně provází lobbing ve smyslu lobbingu již všeobecně známého z předchozích kauz v naší zemi.

To, co je u nás, v naší zemi, žel běžně označováno za lobbing, je často snaha legálně pojmenovat většinou kriminální činnost, i proto, a nejen proto, nás, vážená paní redaktorko, dotčený článek a pojem lobbing, šokoval.

Nás a velkou řadu petentů, kteří nás od včerejšího dne kontaktují a vyzývají k reakci na Váš článek.

Děkujeme za čas věnovaný našemu přípisu, vážená paní redaktorko.

Povšimli jsme si, že se tomuto tématu věnujete velice často, budeme rádi a nabízíme Vám své případné názory, stanoviska, při budoucích článcích v této tématice.

Tento dopis je koncipován jakožto otevřený, takto s ním bude dále jednáno a nakládáno, informujeme pro pořádek a komplexnost.

V úctě k Vám, vážená paní redaktorko,

Petiční výbor (Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU) ve složení:

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., v.r.
Jaroslav Pekařík, v.r.
Ing. Ivo Hofman, v.r.

PS: ještě pro Vaši informaci – Vámi v článku zmíněný Jiří Schams, nadporučík v.v., již nežije – tento hrdina a náš kamarád, který byl mnoho let zpět osudově zraněn v bojové akci na své armádní misi v Afganistánu, s námi naši Petici kdysi začínal. A to je i důvodem proč jej, coby jakési vyjádření vděku a úcty k jeho osobě, stále necháváme i na Petičním archu (pozn.: což ale není nijak rozporu s platností naší Petice, neb dle petičního zákona plně pro toto postačují tři členové výboru). Ale není to rozhodně důvodem aby zvláště jméno tohoto českého armádního veterána, co obětoval to nejcennější pro nás všechny, bylo jakkoliv – a zvláště v poněkud hanlivém kontextu ve spojení s mnohokrát zde zmíněným lobbismem, vláčeno ve vašich článcích…

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: