Hlasování o ústavním právu na zbraň se nezadržitelně blíží a proběhne již zítra 6. prosince 2017 na půdě Senátu Parlamentu ČR. Zde si můžete přečíst výzvu, kterou jsme každému senátorovi, kteý o tomto návrh bude rozhodovat, rozeslali.

„..Zlo vyhraje tenkrát, až proti tomu dobří lidé neudělají nic..“

Vážená paní senátorko,
dovolujeme si Vás tímto, velice zdvořile, oslovit ve jménu Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (dále v textu již jen „Petice“),kterážto vznikla na obranu vůči snaze Evropské unie, jež prostřednictvím Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, usiluje o tzv. odzbrojení (s cílem snížení či eliminace teroristických a jim podobných útoků).

Veškeré relevantní orgány (tj. Vláda, Ministerstva, Senát, Parlament, občané střelci, občané civilisté, odborná veřejnost, et cetera) shodly se na tom, že tato směrnice je „nekvalitní“, že postihne nevinné občany, naopak zcela vůbec nenaplní svůj cíl a záměr – tj. snížení teroristických a jim podobných útoků.

Tato Petice, má vysoce úzkou vazbu na Senátní tisk č. 165 – Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. ? zástupce skupiny poslanců Milan Chovanec (tzv. ústavní právo na zbraň).

Tato výzva níže, je již také zveřejněna na vhodných, pečlivě zvolených www, FB, podobných veřejných platformách.

ZDVOŘILE VYZVAT, POŽÁDAT, ABYSTE SVÝM HLASOVÁNÍM VE DNI 6. ČI 7. 12. 2017, PODPOŘILA TZV. ÚSTAVNÍ PRÁVO NA ZBRAŇ, A TO ZEJMÉNA Z TĚCHTO PŘÍČIN:

1.Naprostá shoda Vlády, dotčených Ministerstev, Parlamentu, Senátu, občanů, odborné veřejnosti, atd. o „nekvalitě“ dotčené EU směrnice.

2.Rychlá a okamžitě dostupná možnost, dotčenou EU směrnici tzv. „sanovat“ přijetím tzv. ústavního práva na zbraň. Zejména při nejistém závěru žaloby, kterou ČR podala na předmětnou EU směrnici. Ústavní právo na zbraň, je pevnou pojistkou naší země, že naše vlast nebude poškozena z příčiny implementace dotčené EU směrnice.

3.Podpora ústavního práva na zbraň již ze strany cca 105 000 petentů Petice, kterážto je 4. největší v naší zemi za posledních 5 let co do počtu podpisů, a řadí se tak na úroveň vážných témat jako je léčba rakoviny, Česká pošta, atd.

4.Ústavní právo na zbraň, bylo drtivou většinou schváleno třemi čteními vážené Poslanecké sněmovny ČR.

5.Naše zbraňové legislativní, procesní, jiné související rámce, jsou brilantní úrovně, a mohou tak inspirovat mnohé země na světě. Implementací dotčené EU směrnice, dojde k tzv. „rozboření“ tohoto našeho stávajícího perfektního stavu ověřeného cca 30-ti lety.

6.Nevole vůči dotčené EU směrnici, je zaznamenána u většiny unijních států, k žalobě se tak mj. připojily již i Maďarsko, Polsko. Očekává se připojení zemí dalších.

7.Dotčenou EU směrnicí nás, naši vlast, hodlají odzbrojit země (Německo, Francie, atd.), jež jsou až na padesátých či vyšších místech/příčkách, ve světě, co se týče bezpečnosti. Kdy naše země, je na místě šestém, v rámci celého světa.

8.Veškeré argumenty, jež zazněly proti ústavnímu právu na zbraň, byly vyvráceny – ad přiložené detailní tzv. „Mýty ohledně novely ústavního zákona“.

9.Národní bezpečnost, zůstává výhradní odpovědností každého členského státu EU, uvádí exaktně relevantní jurisdikce „Lisabonské smlouvy“.

10.Je bohužel protiřečením si, jehož se nám tak často dostalo, že Petice nesouvisí se Senátním tiskem č. 165, a není taktéž pravdou, že ústavní právo na zbraň, nepomůže vůči inkriminované EU směrnici. Prvé spolu kruciálně souvisí, k druhému pak uvádíme – ústavní právo na zbraň je účinnou obranou vůči EU směrnici.

11.Ústavní právo na zbraň, je poslední účinnou možností, jak zastavit nedobrý dopad předmětné EU směrnice. Poslední účinnou a rychlou možností. „Zlo vyhraje na světě tenkrát, až ti dobří, co něco mohou udělat, neučiní nic“. Velice prosíme, za veškeré občany, protože Vy konat můžete, vykonejte svým „hlasem pro“, konkrétní čin pro dobrou budoucnost naší země, jejich občanů, Vašich voličů. Nehledejme, prosím, důvody proč to nejde, nebo nepřemítejme „že dané nepomůže“, prosím, učiňme naprosto, naprosto vše, pro ochranu práv našich občanů, naší rodné země.

Vážená paní senátorko, hovoříme zde za kvantum občanů, jež se na nás obrátili a nadále obrací, a velice doufáme, že vážení představitelé Senátu Parlamentu rozhodnou příznivě, tedy pro ústavní právo na zbraň, při hlasování o novele ústavního zákona ve dni 6. (7.) 12. 2017. Velice Vám za to děkujeme, vážená paní senátorko. Věříme Vám, a věříme celému váženému Senátu Parlamentu České republiky, že se postaví za práva tak velké skupiny občanů země, jejich voličů. Za práva všech těch, kteří jim nyní tolik důvěřují.

Dovolíme si zde závěrem zmínit některé pasáže z 95. usnesení z 10. schůze konané 15. 11. 2017, ad Senátní tisk č. 189, a prosíme Vás zdvořile, nechť tyto pasáže, společnými silami skutečně naplníme a skutečně uvedeme v život, popřípadě nechť je udržíme v dnešní, to je vynikající úrovni, která jak všichni víme – a shodujeme se, může aspirovat na příkladnou a vzornou ukázku pro četné země jiné – a to včetně těch zemí, jež nejslušnější část naší veřejnosti nesmyslně hodlají odzbrojit.

„zbraňová legislativa ČR je zcela přiměřená a správná. Reflektující, jak v ČR tradiční právo držet zbraň pro ochranu života, zdraví a majetku, tak aktuální hrozby plynoucí z teroristických útoků“.

„není důvod, aby ČR omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu“.

„doporučuje se, aby vláda důsledně dbala na ochranu práv oprávněných držitelů zbraní“.

S úctou k Vám, vážená paní senátorko,
Petiční výbor v.r., ve složení:
Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.
Jaroslav Pekařík
Ing. Ivo Hofman

Ke stažení: Mýty ohledně novely ústavního zákona

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: