I našemu současnému prezidentovi Ing. Miloši Zemanovi jsme položili několik otázek, které se bezprostředně dotýkají tématu naší petice. Níže si jeho odpovědi, prostřednictvím vyjádření jeho tiskového odboru, můžete přečíst.

Dobrý den, zde:

1. Souhlasíte s právem slušného, prověřeného občana, na legální soukromou zbraň, na její nošení a případnou obranu sebe a svých blízkých ?

Souhlasím. Evropa čelí islámskému terorismu, lidé mají mít možnost se bránit.

2. Je dle Vašeho mínění, současná česká platná legislativa v oboru zbraní a střeliva, funkční a přiměřená, popřípadě žádá dle Vás změn a jakých ?

Domnívám se, že zásadních změn není třeba.

3. Jaký je Váš postoj k tzv. „zákazové“, tedy proti-zbraňové směrnici EU, (tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, dále v textu jen „směrnice“) ?

Jde o nesmyslnou směrnici, která ohrožuje možnost občanů se účinně bránit při teroristickém útoku.

4. Splní, dle Vašeho soudu, tato směrnice svůj účel – tj. potření terorismu?

Nesplní. Situaci zhorší. Slušní občané budou omezeni ve svých právech a teroristé si zbraně opatří jinou cestou.

5. Měla by Česká republika akceptovat a převzít tuto směrnici?

Neměla. Je třeba s tímto nesmyslem aktivně bojovat.

6. Jaký je Váš názor na tzv. „ústavní právo na zbraň“, (tj. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.) ?

Tento návrh jsem veřejně podpořil.

S pozdravem,

Jiří Ovčáček
ředitel Tiskového odboru a tiskový mluvčí prezidenta republiky ?

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: