BOJ PROTI ODZBROJENÍ ČESKÝCH LEGÁLNÍCH DRŽITELŮ ZBRANÍ ZAZNAMENAL DÍLČÍ, ALE VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH !

Dne 27. 2. 2018 se Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, a to drtivou většinou 167 hlasů, rozhodla zatimně neprojednávat ?Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů?, kdy právě tento návrh již uváděl v život ?zákazovou, proti-zbraňovou a paskvilní směrnici z dílny EU komise?. Petiční výbor obou Petic proti odzbrojení, tak také petenti, děkují všem poslancům za podporu a vyslyšení argumentů poslankyně Jany Černochové, že implementací tolik absurdní směrnice o zbraních, se Parlament ČR nemá v tomto okamžiku vůbec zabývat a má vyčkat na rozhodnutí Soudního dvora EU, který by mohl rozhodnout v brzké době o předběžném opatření, jež by odsunulo účinnost směrnice do finálního verdiktu, zda je směrnice platná či nikoli. Nač projednávat novelu zákona o zbraních, která provádí transpozici zmíněné směrnice a implementuje četné nesmysly v ní uvedené, zcela zbytečně ! Více pak zde:
Oznámení na FB stránce poslankyně Černochové:
https://www.facebook.com/Jana.Cernochova/posts/10156019273931236
Záznam z hlasování ze dne 27/2/2018 z PS PČR:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67355
Prohlášení Mgr. Pavla Černého, pplk. v.v., iniciátora obou Petic proti odzbrojení:
https://www.facebook.com/czechforguns/photos/a.762055103806121.1073741827.762046630473635/2008686279142991/?type=3&theater

Web: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67355

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: