S platností od data 1/3/2022 se vybraní členové Ligy Libe stali, řádným jmenováním ze strany  pana ministra Blažka, členy Pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro zbraňovou legislativu.

1 comment

  1. Nelze než popřát úspěšné fungování a aby se nedali zviklat ve svém současném úsilí. Boj s větrnými mlýny bývá únavný.

Leave a Reply to Pavel ReinbnergerCancel reply

%d bloggers like this: